MILJÖNYTTAN MED ÅTERVINNING

En äng framför en Stena-byggnad.

Återvinning sparar stora mängder energi jämfört med att producera material från jungfruliga råvaror. Detta innebär stora vinster för miljön!

Några exempel på miljönyttan MED ÅTERVINNING:

  • Vår återvinning av ett enda kylskåp med freon sparar utsläpp på 2 ton kilo koldioxid.
  • Spilloljan som vi återvinner varje år motsvarar en 50 km lång tankbilskaravan, fullastad med råolja.
  • Återvinningen av papper sparar 14 miljoner träd, vilket räcker till fem miljarder pocketböcker.
  • Järnskrotet som vi återvinner räcker till att göra 236 miljoner cyklar. Det vill säga, en cykel till var tredje europeisk medborgare.
  • Varje kilo plast som materialåtervinns ger en besparing som motsvarar ett kilo olja.
  • Varje kilo återvunnen koppar sparar 20 kilo koldioxidutsläpp, jämfört med att använda jungfrulig råvara.
  • Förutom att vi tar hand om och återanvänder material, minskar vi också förekomsten av miljöskadliga ämnen i naturen. I våra verksamheter avlägsnar vi freon, PCB och annat farligt avfall från olika produkter och oskadliggör dessa ämnen i slutna system.
  • Dela denna sida