Säkerhet

En person med skyddskläder går mellan två containers.

Säkerhet är prioriterat hos oss. Vi bedriver därför ett ständigt arbete för att öka medvetenheten och engagemanget för säkerhetsfrågor.

Säkerhet genomsyrar allt vi gör

Vår vision är kort och koncis: ”Ett Stena utan olyckor”. Den utgör grunden för vårt systematiska säkerhetsarbete. Vi anser att alla olyckor kan förhindras genom riskanalys, förebyggande åtgärder och genom att vi tillsammans alltid arbetar på ett säkert sätt. Säkra arbetsmiljöer utan kostsamma stillestånd och olyckor ger  en effektiv produktion som håller hög kvalitet .

Som ett led i vårt säkerhetsarbete  för vi en kontinuerlig dialog med kunder, leverantörer och myndigheter om hur vi tillsammans kan jobba säkrare. Säkerhet är inte bara viktigt för oss alla på Stena Metall. Vi låter även alla underleverantörer genomgå vår säkerhetsutbildning och vi bistår våra kunder med säkerhetsrådgivning, utbildningar inom farligt gods och farligt avfall. Säkerhet är helt enkelt en integrerad del i vårt totalerbjudande till dig som kund.

Ett sätt att säkerställa en hög säkerhetsnivå är att genomföra så kallade safety walks. Dessa rundturer görs på koncernens samtliga 200 anläggningar enligt ett standardiserat sätt. En rundtur ska alltid göras tillsammans med någon som känner till fabriksområdet väl. Bra säkerhetsrutiner ska prisas och eventuella brister ska tas upp direkt för diskussioner om hur säkerheten skulle kunna förbättras. Alla observationer och förbättringsförslag ska dokumenteras och lämnas till ansvarig chef efter rundturen. Under 2015/2016 genomfördes över 11 000 safety walks på våra anläggningar.

  • Dela denna sida

Kontakt

Helén Ljungqvist
Group Compliance Officer, Safety and Security
Tel: 010-445 20 04

Skicka e-post