Våra prioriterade områden

Två arbetare på en återvinningscentral.

Med fokus på värdeskapande, resurseffektivitet, arbetsmiljö och företagskultur samt ansvarsfulla relationer fortsätter vi att utveckla vår verksamhet.

Ständig utveckling för en hållbar verksamhet

Med fokus på värdeskapande, resurseffektivitet, arbetsmiljö och företagskultur samt ansvarsfulla relationer fortsätter vi att utveckla hållbara affärer.

Hållbarhet är en integrerad del i vår verksamhet och affärsmodell. Genom att fastställa tydliga strategier och mål inom fyra prioriterade områden tar vi nästa steg i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete.

Det första prioriterade området kallar vi för Värdeskapande. Inom detta område satsar vi på investeringar och samarbeten inom forskning och utvecklingnför att hitta lösningar på samhällsutmaningar med koppling till materialhantering. Vi utvecklar kontinuerligt produkter, tjänster och samarbeten för att möta olika behov som i bottnar i hållbarhetsutmaningar. På så vis skapar vi värde för kunder, partners och samhället.

Det andra området är Resurseffektivitet. Det innebär att vi ska se till att våra processer och verksamheter är resurseffektiva och kvalitetssäkrade, vilket gynnar både oss själva och våra kunder. Samtidigt ska vi kontinuerligt arbeta för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet genom reducerade utsläpp, färre transporter, minskad energiförbrukning och säker hantering av material.

Människor och kultur, vårt tredje prioriterade område, innebär att vi tillsammans med våra medarbetare säkerställer en trivsam, hälsosam och säker arbetsmiljö med gott ledarskap. Vi ska också se till att våra medarbetare har rätt kompetens och sammansättning för att värdera frågor ur olika perspektiv. Koncernens medarbetare ska känna stolthet, vara engagerade och agera enligt våra värderingar och affärsprinciper samt medverka till att driva verksamheten mot våra gemensamma mål.

Till sist Ansvarsfulla relationer. Inom detta fjärde område säkerställer vi att vi inom verksamheten utövar ett ansvarsfullt företagande i enlighet med vår uppförandekod. Ansvarsfulla relationer omfattar också en aktiv dialog med våra intressenter för att involvera och förstå omvärldens krav och förväntningar på vår verksamhet och synen på gemensamma hållbarhetsutmaningar. Vi för också en långsiktig dialog med politiker och lagstiftare där vi bidrar med vår kunskap om återvinning och resurseffektiv materialhantering.

  • Dela denna sida

Kontaktperson

Jessika Lind Petrén
Hållbarhet och Public Affairs
Tel: 010-4452022
skicka e-post

Dokument Dokument

Stena Metallkoncernens uppförandekod

Stena Recycling AB:s hållbarhetsredovisning