Koncernens internbank

AB Stena Metall Finans bedriver finansiell verksamhet och intern bankverksamhet inom koncernen. Verksamheten bedrivs även genom dotterbolaget Stena Metall Limited i Zug, Schweiz.

Bolagets ansvarsområden omfattar:

  • Aktivt deltagande i analys, kvalitets säkring av beslutsunderlag samt finansiering av investeringsverksamheten.
  • Säkerställa rutiner när det gäller cash management, upphandling och utformning av kontostrukturen samt bedriva ett aktivt arbete med att minska koncernens rörelsekapitalbindning.
  • Bidra till koncernens resultat på lång och kort sikt genom en effektiv förvaltning av och trading med koncernens likvida medel.
  • Bevakning av de finansiella marknaderna.
  • Avvägning av risknivåer när det gäller koncernens kundkrediter samt uppföljning av kundstocken.
  • Säkerställa koncernens långsiktiga finansiering.

I den senaste årsredovisningen kan du läsa mer om de viktigaste händelserna under året, resultat, förvärv med mera.

 

  • Dela denna sida

Kontaktinformation

AB Stena Metall Finans
Box 4088
400 40 Göteborg

Peter Gustafsson
VD AB Stena Metall Finans
Tel. 010 445 2012
Skicka mail

Jonas Höglund
CFO Stena Metall AB
Tel. 010 445 0000

Stena Metall Limited
Qormi, Zug Branch 
Bahnhofplatz 
CH-6300 Zug
Schweiz

Andy Boehm
Tel. + 41 417 28 81 24
Skicka mail