Snabbfakta

Basfakta om Stena Metallkoncernen och de ingående bolagen.

Ägare: Familjen Olsson

Koncernchef: Anders Jansson

CFO: Jonas Höglund

Förfrågningar: Peter Gustafsson, VD AB Stena Metall Finans. E-post

 

Nyckeltal Stena Metallkoncernen

MSEK 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012
Nettoomsättning 22.354 16.404 19.733 20.626 25.404 35.193
EBITDA 1.374 987 1.174 774 699 1.154
Rörelseresultat 750 472 658 180 -50 426
Eget kapital 5.135 4.750 4.585 4.225 4.173 4.432
Soliditet, % 37,5 39,2 36,5 36,2 33,4 34,4
Medelantal anställda 3.365 3.152 3.224 3.335 3.595 3.831

Siffrorna för 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 och 2013/2014 är beräknade i enlighet med International Financing Reporting Standards. Tidigare år har ej omräknats, utan redovisas enligt tidigare redovisningsprinciper.

 

Företag i koncernen

Återvinning

Stena Recycling International AB (Sverige)
Stena Recycling AB (Sverige)
Stena Recycling Oy (Finland)
Stena Recycling A/S (Danmark)
Stena Recycling AS (Norge)
Stena Recycling Sp. z o. o. (Polen)

Elektronikåtervinning

Stena Technoworld AB (Sverige)
Stena Recycling Oy (Finland)
Stena Technoworld A/S (Danmark)
Stena Recycling Sp. z o. o. (Polen)
Stena Recycling AS (Norge)
Stena Technoworld GmbH (Tyskland)
Stena Technoworld srl (Italien)

Aluminium

Stena Aluminium AB (Sverige)

Stål

Stena Stål AB (Sverige)
Stena Stål Moss AB (Norge)

Olja

Stena Oil AB (Sverige)

Trading and sales

Stena Metal Inc. (USA)
Stena Metal International AB (Sverige)

Finans

AB Stena Metall Finans (Sverige)
Stena Metall Limited (Schweiz)

  • Dela denna sida