PERSONUPPGIFTSINCIDENT

Ibland blir det fel trots att vi gör vårt bästa för att göra rätt. Alla kan göra misstag. Om en incident inträffar är det viktigt att veta hur du som anställd skall agera.

Stena Metall AB är skyldiga att rapportera vissa personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar från det att incidenten upptäcktes. Därför är det viktigt att alla potentiella incidenter omgående rapporteras via nedan formulär. Det är även viktigt att du som anställd ej utvärderar händelser på egen hand. Utvärdering utav allvarlighetsgraden görs istället av bolagets Privacy Officer och rapporteras sedan eventuellt vidare av densamma till tillsynsmyndigheten.

Behöver du hjälp att fylla i formuläret? Kontakta i första hand Privacy Officer och i andra hand din närmaste chef.

Vet du om det finns några uppgifter om hur många individer som har drabbats av incidenten?*
Vet du vilka personuppgifter som eventuellt har berörts? Ex. namn, personnummer, adress, IP-nummer.

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.

Dela denna sida