LIFE Halosep

LIFE Halosep

Med patenterad teknik ska vi och våra projektpartners sträva efter att rena aska från avfallsförbränning för att göra det möjligt att lägga på lokal deponi. Projektet är delvis finansierat av LIFE.

Problemaska renas och återanvänds

Produktion av fjärrvärme och elektricitet genom avfallsförbränning är en klimatklok användning av restmaterial som inte kan materialåtervinnas. Nackdelen är de stora mängder av så kallad gasreningsaska som uppstår vid förbränning. Bara i Sverige handlar det om 150 000 ton aska som varje år transporteras långväga till specialförvaring i ett nedlagt kalkbrott i Norge.

För att finna ett mer miljöriktigt och förhoppningsvis lönsamt sätt att ta hand om askan bedriver vi det EU-finansierade LIFE projektet LIFE Halosep tillsammans med Vestforbrænding, Danmarks största avfallsbolag. Hos Vestforbrænding i Köpenhamn byggs en helt ny anläggning med vår patenterade teknik för att rena askan. I en särskild process neutraliseras restprodukterna rökgasaska och sur skubbervätska. Till sist finns en tvättad aska, salt i en vattenlösning som kan släppas ut till recipient och metallkoncentrat som kan gå till smältverk.

Life Halosep Process

Det här gör det möjligt att deponera den behandlade askan lokalt. Den tvättade askan klarar nämligen EU-kraven på låg salthalt och tungmetaller som bly och zink. Vi undersöker också en annan spännande lösning, nämligen att ta bort askan helt från deponin och istället göra den till en produkt som kan ersätta cement i betongtillverkning. De försök som gjorts har visat mycket lovande resultat.

Besök projektets egen webbsida - www.lifehalosep.eu

Dela denna sida

Kontakt

Erik Rasmussen
Projektledare
Tel: +45 5667 9618
skicka e-post

LIFE Halosep

Läs mer (Engelska)