LITIUM-JONBATTERIER

Litium-jon

Återvinning av Li-jonbatterier sker på ett fåtal ställen i centrala Europa. Vi jobbar med frågan för att hitta lokala och alternativa lösningar för att minska transporter och återvinna mer av batteriernas innehåll av metaller som litium och aluminium som idag ofta inte återvinns.

Forskning om att återvinna litium

Användandet av produkter som innehåller Li-jonbatterier  ökar kraftigt.. Det är behovet av kraftfulla batterier i elfordon, verktyg och elektronikprodukter som driver på utvecklingen.

I takt med att antalet hybridfordon ökar, växer behovet av att återvinna litium-jonbatterier på ett effektivt och säkert sätt. Inom några år kommer till exempel Volvos första bilar med litium-jonbatterier att närma sig slutet av sin livslängd.

Vi har under flera år deltagit i stora europeiska och svenska projekt inom återvinning av litium-jonbatterier. I ett nu pågående projekt tillsammans med Luleå Universitet, KTH och Chalmers  utvärderasde teknologier som Boliden och Stena Aluminium använder för att undersöka omdessa processer kan användas för återvinning av litium-jonbatterier.

Ett annat projekt fokuserar på hela kedjan – från det att litium-jonbatterier demonteras ur bilar till dess att batterierna är återvunna. Målsättningen är att skapa en helhetslösning för att både hantera batterierna på ett säkert sätt och återvinna batteriernas innehåll med hållbara metoder.

 

Litium-jonbatterier: Uppladdning för framtida batteriåtervinning

Användningen av litium i batterier och andra produkter ökar dramatiskt i världen och återvinningen är än så länge obefintlig. Stena deltar och har deltagit i ett flertal stora europeiska och svenska projekt inom återvinning av litium-jon-batterier:
Återvinning av metaller ut uttjänta Li-jon batterier: 2014-10-01 – 2016-10-31, Batterifonden.
Li-jon batterier för fordon: 2013-11-01 – 2014-09-30, Batterifonden.
LISSEN: 2012-09-01 – 2015-08-31, FP7.
APPLES: 2011-06-01 – 2014-05-31, FP7.

Dela denna sida

återvinning av uttjänta Litium-jon batterier

Forskningsprojektet Metallåtervinning ur använda litium-jon batterier kombinerar experter från universitet, återvinningsbolag inom Stena Metallkoncernen och företag inom fordons- och batteriindustri. Syftet är att generera grundläggande kunskap för effektiva termiska återvinningsmetoder för litium-jon batterier.

 

Kontakt

Björn Hall
Projektledare
Tel: 010-4452108
skicka e-post