Neodymmagneter

REE4EU

Vi deltar aktivt i flera projekt som syftar till att öka återvinningen av neodymmagneter från till exempel bilar, datorer och vindkraftverk. Produkter som alla är viktiga för modern teknik och miljö.

Sällsynt metall i fokus

Neodymmagneter finns i dag i allt fler elektronikprodukter. En neodymmagnet består av cirka 30 procent neodym eller andra sällsynta jordartsmetaller som dysprosium och praseodym. Alla dessa är listade av EU som strategiska och särskilt viktiga metaller. Anledningen är att de krävs för att tillverka starka permanentmagneter och att marknaden kontrolleras av Kina.

I dag återvinns bara en liten andel av neodymmagneterna och behovet av att utveckla nya, effektiva återvinningslösningar är stort ur såväl miljö- som marknadssynpunkt.

För att bidra till en ökad återvinning av dessa metaller medverkar vi i REE4EU, ett EU-projekt där aktörer från industrin och den akademiska världen samarbetar för att hitta hållbara lösningar. Vi deltar också i projekten EREAN och Remanence som även de fokuserar på hållbar återvinning av neodymmagneter.

Att återvinna neodymmagneter är svårt. Magneterna är spröda och magnetiska, vilket gör att de lätt fastnar i kvarnar och annan utrustning som används i återvinningen. Att manuellt demontera magneterna är oftast tidsödande och kostsam. För att lösa detta testar vi nu i projektet Remanence en robot för att kapa av hörnen på hårddiskar (med magneter) –magneterna som sedan återvinns så effektivt och skonsamt som möjligt.

 

Projekt REE4EU - Forskning med sällsynta metaller i fokus 

2015-10-01 – 2019-09-30
Neodymmagneter är en förutsättning för att exempelvis kunna producera små högtalare och små elmoterer i exempelvis drönare och elfordon.  Behovet av att utveckla nya, effektiva återvinningslösningar är stort. I Horizon 2020-projektet REE4EU är vi en av 14 europeiska deltagare från såväl industri som den akademiska världen. Läs mer på projektets hemsida: http://www.ree4eu.eu/
Vi har även deltagit i följande projekt för återvinning av neodymmagneter:
REMANENCE: 2013-01-01 – 2016-06-30, FP7.
EREAN: 2013-09-01 – 2017-08-31, FP7 Marie-Curie

Dela denna sida

Kontakt

Björn Hall
Projektledare
Tel: 010-4452108
skicka e-post