Relight

Relight

Vi bidrar med kunskap om effektiva separeringsprocesser i ett projekt om hur nya lättviktsmaterial i dagens bilar ska kunna återvinnas.

Utmaningen: återvinna nya lättviktsbilar

Nya, lätta materialblandningar som till exempel kolfiberkompositer blir allt vanligare inom bilindustrin. Dessa lättviktmaterial används för att just få ner vikten på bilarna, vilket också sänker bränsleförbrukningen. Detta ställer i sin tur krav på nya återvinningstekniker för att kunna återvinna fordonen när de rullat färdigt på vägarna. Gällande EU-lagstiftning säger att 95 procent av varje bil ska kunna återvinnas.

Relight är ett industriellt samarbetsprojekt som på bred front jobbar för att hitta sätt att återvinna de nya materialblandningarna. I projektet ingår fordonstillverkarna Volvo Cars, Modul-Systems och Clean Motions samt Swerea och vi, genom Stena Recycling. Under en serie workshops som utgör ett förprojekt delar vi och Swerea Sicomp med oss av kunskap om återvinningstekniker och kompositer. Swerea IVF agerar koordinator och bidrar även med kunskap om sammanfogning och demontering samt livscykelanalyser.

För Volvo Cars, Modul-Systems och Clean Motions innebär samarbetet att de får insikt om hur de kan tänka ”återvinningssmart” redan på designstadiet för kommande bilmodeller. Bland annat genom kunskap från oss om befintliga separeringstekniker och hur olika materialkombinationer kan återvinnas.

Vi får samtidigt en fingervisning om vilka nya, sammansatta material som är att vänta i morgondagens bilar. Värdefull information som blir vägledande för hur vi ska fortsätta utveckla vår återvinningsteknik för att tillsammans med fordonsindustrin skapa förutsättningar för lönsamma, hållbara affärer.

Dela denna sida

Kontakt

Hitomi Lorentsson
Project Manager
Tel: 010-4452493
skicka e-post