Glasfiberarmerad plast som ny resurs

1280x400_FOU_glasfiberarmerad_plast_CompQual80.jpg

Projektet har med bidrag från LIFE, EUs ekonomiska verktyg för miljön, undersökt möjligheten att ge kasserade vindkraftsvingar nytt liv genom att med hjälp av mikrovågspyrolys separera plast och glasfiber från varandra.

Projektresultaten visade att på medellång sikt så är den bästa lösningen att använda den uttjänta glasfibern som konstruktionsmaterial. Produktion av återvunnen glasfiber respektive syngas kräver mer forskning, större volymer samt ändrad lagstiftning för att vara genomförbar.

Till projektsidan

Dela denna sida