Resurssmart materialåtervinning

Projekt: Resurssmart materialåtervinning

2012-08-01 – 2013-03-31

Forsknings- och Innovationsagendan

"Resurssmart materialanvändning – så förnyar vi svenska styrkeområden" är framtagen i samarbete mellan producenter, återvinnare, offentliga aktörer och akademi med syfte att ta ett helhetsgrepp för en smartare och effektivare materialanvändning som stärker svensk konkurrenskraft. Stena Metall koordinerade arbetet med att ta fram agendan som nu är en av de agendor som ligger till grund för det arbete som bedrivs inom det Strategiska Innovationsprogrammet RE:Source.

Till projektsidan

Dela denna sida