Vi som tog fram agendan

Agendans innehåll har bestämts genom gemensamma workshopar med syfte att inspirera, diskutera och samlas i samsyn kring vision, mål och behov av insatser. Det stora intresset och aktiva deltagandet visar på ett genuint engagemang för resurssmart materialanvändning. Vi som tagit fram agendan vill tacka för alla synpunkter och input som delgivits oss under arbetets gång vid dessa workshopar och vid andra tillfällen.

Styrgrupp
Anna Henstedt, BIL Sweden
Anna Lindén, Swerea Swecast
Annica Carlsson, KTH
Britt Sahleström, ÅI, Återvinningsindustrierna
Christer Forsgren, Stena Metall
Göran Finnveden, KTH
Göran Lundholm, Nordic Recycling
Jon Nilsson-Djerf, Avfall Sverige
Mats Torring, Stena Recycling

Arbetsgrupp
Britt-Marie Steenari, CCR, Chalmers Tekniska Högskola
Johan Felix,CIT, Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinstitutet
Märta Bergfors, Stena Metall

Workshopdeltagare
Andreas Andersson, Volvo Cars
Anna Denell, Vasakronan
Anna Jansson, SP
Anne-Marie Imrell, ABB
Annika Boss, Swerea IVF
Bert Allard, Örebro Universitet
Bo Björkman, Luleå tekniska universitet
Boel Wadman, Swerea IVF
Carin Ström, Volvo Technology
Cecilia Axelsson, Miljögiraff
Cecilia Bengtsson, Volvo Group Real Estate
Cecilia Solér, Handelshögskolan i Göteborg
Cecilia Warrol-Ersson, Teknikföretagen
Daniel Kramer, Datec
David Gillblom, Semcon
Derek Diener, Chalmers tekniska högskola
Elinor Kruse, Teknikföretagen
Emma Rex, CPM - Svenskt livscykelcentrum
Erik Thorstensson, Creatables
Erik Westin, Naturvårdsverket
Fredrik Lavén, Handelshögskolan i Göteborg
Gert Nilson, Jernkontoret
Gunilla Blomquist, Miljödepartementet
Gunnar Magnusson, Volvo Cars
Hans-Eric Melin, Optisort AB
Hervé Corvellec, Lunds Universitet
Jocke Backström, Stena Recycling
John Holmberg, Chalmers tekniska högskola
Karin Öberg, KTH
Lars Johansson, Outokumpu
Lovisa Wassbäck, Tyréns
Magnus Fors, SKF Nordic Region
Marcus Bjelkemyr, KTH
Marcus Wendin, Miljögiraff
Mattias Ivarsson, COWI AB
Matts Floderus, SKF Nordic Region
Mikael Rigdahl, Chalmers tekniska högskola
Per Kilbo, Swerea IVF
Pernilla Amprazis, Volvo Technology
Sara Palander, CPM - Svenskt livscykelcentrum
Stephen Rogers, Ericsson AB
Tobias Jansson, CircularEconomy.se
Åsa Lindskog, Tyréns

Moderator
Anders Breitholtz, Material Connexion

Dela denna sida