Forskning som löser framtida behov

Vi forskar för att hela tiden kunna ligga steget före och skapa nya värden i resurshanteringen. Vi strävar efter att säkerställa en hållbar återvinning av morgondagens avfall från näringsliv och kommuner.