Vår forskning

Stenas forskningsplattform

Vi tror på styrkan i samarbete. I projekt tillsammans med kunder och ledande universitet utvecklar vi framtidens återvinningslösningar.

Unik forskning på bred front

Vi tror på styrkan i samarbete. I projekt tillsammans med kunder och ledande universitet utvecklar vi framtidens återvinningslösningar.

Forskning om återvinning är generellt en bristvara. Men inte hos oss. Tvärtom, vi bedriver ett forsknings- och utvecklingsarbete på bred front. Faktum är att vår forskningsplattform är unik – även i ett internationellt perspektiv. Tillsammans med näringslivet, högskolor, universitet och andra samarbetspartners bedriver vi en rad forskningsprojekt för att lösa framtidens återvinning och säkerställa en klok resurshantering.

Vårt omfattande forskningsnätverk är också en tillgång för våra kunder. Det ger dem unik kompetens om material och hur de kan tas omhand på bästa sätt. Tillsammans med alltfler kunder söker vi forskningsanslag, för att initiera och driva projekt som resulterar i nya metoder för effektiv återvinning.

Sedan 2007 finansierar vi en professur inom industriell materialåtervinning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I samband med tioårsjubileet förnyas professuren och blir i fortsättningen även inriktad på energiteknik. Med professuren har vi på några få år lyckats förena en dedikerad professur, ett tvärvetenskapligt kompetenscenter samt en nationell forskarskola som samlar avfallsforskare från hela Sverige.

Tillsammans med olika aktörer har vi också startat olika kompetenscentrum. I Waste Refinery och Competence Center Recycling inriktas arbetet på att hitta nya lösningar för ökad materialåtervinning samt ökad energiåtervinning av material som inte med rimlig insats kan materialåtervinnas. Vi är även med i RE:Source som är ett strategiskt innovationsprogram vars målsättning är att Sverige ska bli världsledande på att minimera avfall och hantera avfall på ett resurseffektivt sätt.

Dela denna sida

Stena finansierad professur inom återvinning firar 10 år

Återvinningsforskning är en bristvara men inte för oss! Sedan 2007 finansierar Stena Metallkoncernen en professur i industriell materialåtervinning vid Chalmers i Göteborg.

 

Kontakt

Fredrik Overgaard
Director Research & Development

skicka e-post