Våra utmaningar

Forskning och utveckling i korthet

Vi utvecklar och förbrukar produkter i en allt snabbare takt. Det gör att en fortsatt utveckling av återvinningen är viktigare än någonsin.

Forskning för ett hållbart samhälle

Vi utvecklar och förbrukar produkter i en allt snabbare takt. Det gör att en fortsatt utveckling av återvinningen är viktigare än någonsin.

Vårt fokus är att tillsammans med våra samarbetspartners utforska hur vi kan bli ännu bättre på att ta hand om allt runt omkring oss. Vi ser ett värde i alla material och uttjänta produkter. Allt från bilen till skruvdragaren och mobiltelefonen. Genom att hela tiden utveckla nya, klokare lösningar strävar vi efter en hållbar resurshantering som förenar bra lönsamhet med tydliga miljövinster.

Alla vinner på forskning som leder till en utökad och effektivare återvinning. Dels är det mer kostnadseffektivt och mindre energikrävande att använda återvunnet material jämfört med att framställa helt ny råvara. Dels kan vi bidra till en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle som hushållar med jordens begränsade resurser.

Redan nu hanterar och återvinner vi varje dag material som i vikt motsvarar inte mindre än två Eiffeltorn. Men vi är långt ifrån nöjda. I en rad olika forskningsprojekt fortsätter vi att hela tiden ta små, men betydelsefulla steg framåt mot en klok resurshantering. Forskningen hjälper oss i ambitionen att vara den aktör som skapar mest värden åt våra samarbetspartners och vår omvärld.

Dela denna sida

Kontakt

Fredrik Overgaard
Director Research & Development

skicka e-post