Stena Recycling LAB

1280x400__W7A6368_CompQual80.png

Stena Recycling Lab är vår innovations- och samarbetsarena där vi erbjuder entreprenörer, samarbetspartners, forskare och studenter möjligheten att utveckla framtidens återvinningsteknik och nya produkter. Vi drivs av vår passion för innovation och övertygelsen om att samarbete är nyckeln till utveckling i en komplex värld i ständig förändring. Labbet är placerat i hjärtat av Stena Nordic Recycling Center som är en av Europas modernaste återvinningsanläggningar. Anläggningen ligger i Halmstad och erbjuder stora ytor, tillgång till olika typer av material att arbeta med samt tillgång till Stena Recyclings egna återvinnings- och materialexperter. Våra fokusområden är: •Automation för att öka effektiviteten i återvinningsprocessen, förbättra sorteringen och skapa säkrare arbetsmiljöer. •Digitalsiering för att skapa effektivare processer •Produktutveckling där målet är att skapa nya produkter av material som ses som en avfallsprodukt eller som idag går till energiåtervinning