Co-working och testarena

Visionen är att uppnå smart resurshantering och hållbar produktutveckling.

På Stena Nordic Recycling Center i Halmstad har vi möjlighet att erbjuda stora ytor, tillgång till olika typer av material att arbeta med samt tillgång till Stena Recyclings egna återvinnings- och materialexperter.

Traditionellt har innovation och utveckling skett inom slutna organisationer. Vi tror på kraften i samverkan genom att dela samma innovationsmiljö. Entreprenörers och samarbetspartners idéer och innovationer tillsammans med Stena REcyclings serviceorgansiation, produktion, forskningsresurser och kundnätverk kan gemensamt finna lösningar på utmaningarna inom materialåtervinnng. Områden för utveckling kan tex vara industriell automatin, esnsorteknik, robotteknik, materialanalyserprocesser och vattenrening.

Stena erbjuder en kreativ och inspirerande co-working- och testarena för företag med inriktning på smart resurshantering. Vi tror på kraften i samverkan där återvinningsbolag, designers, teknikbolag och forskare gemensamt kan finna lösningar på utmaningarna inom materialåtervinning med hjälp av ny teknik och nya processer.

 

DESIGN FÖR ÅTERVINNING

Du kan redan på designstadiet skapa en produkt med hög återvinningsgrad. Man brukar säga att 80 % av en produkts miljöpåverkan avgörs redan i designfasen. Läs mer >>

 

MATERIAL LABB

För att främja användandet av återvunnet material i nya produkter eller applikationer kan ni i en kreativ miljö laborera fram nya material och tillverkningsprocesser. Tillverkningslabbet fungerar som en workshopmiljö för företagsgrupper eller studenter där man kan experimentera fram nya material under handledning  av en workshopledare. Läs mer >>

 

MATERIAL BIBLIOTEK

Vi håller på att skapa ett materialbibliotek med olika typer av återvunnet material. Syftet är att inspirera och förenkla utveckling av nya material och produkter. Läs mer >>

 

MASKINER OCH UTRUSTNING

På Stena Recycling Lab finns förutom labb och materialbibliotek även tillgång till maskiner för testkörning, en mindre kvarn för att krossa material samt plats för lagring av material.

  • Dela denna sida