Välkommen med dina idéer

_60A8302_1280x400_CompQual80.jpg

Har du en idé eller grov skiss på hur vi kan uppnå smartare resurshantering eller hållbara produkter och vill samarbeta med oss? Skicka i så fall in dina tankar till oss. Vi gör sedan ett urval av de idéer som vi tror kan förverkligas. Därefter startar vi ett projekt. Ett projekt kan pågå mellan 0 till 18 månader. Därefter utvärderas projektet och beslut fattas om hur vi på bästa sättet tar idén vidare. För varje projekt sätter vi samman ett skräddarsytt team bestående av projektledare och experter.

 

 

  • Dela denna sida