Workshop paket

Intro text om Workshops här

Workshop tillverkning av material

Tillsammans med Stenas expert inom produkt- och material design får deltagarna chans att  laborera fram nya material. Workshopen passar grupper med arkitekter, designers, konstruktörer, materialspecialister eller studenter. Tidsutgång 3-4 h.

 

Workshop ”få material att klättra i avfallstrappan”

För företag med problemmaterial som idag energiåtervinns eller läggs på deponi. Tillsammans med företaget och experter från olika områden inom Stena Recycling idégenereras alternativ till vad materialet kan användas till. Vi experimenterar även med materialet i tillverkningslabbet. Tidsåtgång 3-4 h.

 

Workshop utredning av återvinningsbarhet

Med hjälp av en eller ett par av företagets egna produkter undersöks återvinningsbarheten genom manuell demontering och maskinell demontering (fragmentering i labb-skala). Workshopen börjar med en föreläsning om hur återvinning går till i Sverige  och globalt idag. Sedan demoneteras produkterna och delarna undersöks. Tack vare demonteringen får deltagarna en förståelse för vilka konstruktions- och designlösningar som orsakar problem och vilka som underlättar återvinning. Tidsåtgång 3-4 h.

Workshoparna ovan kan även kombineras med en rundtur på återvinningsanläggningen SNRC. Tidsåtgång ca 1 h, maximal gruppstorlek 20 pers.

  • Dela denna sida