STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD

scea-nyhet-2019-1280x400_compqual80_CompQual80.jpg

Femte upplagan av Stena Circular Economy Award delades ut i samband med skolavslutningarna. Stipendiet ges till gymnasieelever som bidrar i omställningen till en cirkulär ekonomi med en effektivare hushållning av jordens resurser.

– Syftet med stipendierna är att uppmuntra initiativ av ungdomar när det gäller effektiv resurshantering. Annars kanske dessa initiativ inte uppmärksammas så mycket av varken samhället i allmänhet eller ens de närstående. Alla initiativ som väcker tankar kring cirkulär ekonomi är viktiga, att de finns bland de yngre är nästan ovärderligt, säger Christer Forsgren, Miljö- och teknikchef på Stena Metallkoncernen, tillika adjungerad professor i Industriell materialåtervinning vid Chalmers Tekniska Högskola.

– Vi vill också skapa förebilder i denna åldersgrupp. Dessa förebilder vill vi ge ett större utrymme, både för de själva och för deras idéer, berättar Christer Forsgren.

Sammanlagt var det elva gymnasielever som fick årets stipendier. En hel del av alla bidrag handlar om livsmedelshantering, och om att göra något av det vi andra tror bara kan slängas. Enligt Christer Forsgren kom många bra förslag in om just bättre resurshantering av mat, flera från Ung Företagsamhet-verksamheter runt om i Sverige. Men det fanns också andra typer på redovisningar, till exempel det från Henriette Arrland från Helsingborg. Hennes gymnasiearbete handlar om relationen mellan tillgång på vatten och avstannande tillväxt, så kallad ”stunting”. Och Henriette blev mycket glad för stipendiet.

– Det var framför allt en stor uppmuntran att få priset, berättar hon. Jag har engagerat mig i mitt ämne länge, men inte alltid känt att förståelsen och uppmuntran runt omkring varit så stor. Att någon ser mitt engagemang och bryr sig om klimatet och dess inverkan ger mig hopp om framtiden. Det ger mig lust att fortsätta engagera mig.

– Jag ska fortsätta att utbilda mig nu, först ska jag läsa geologi på universitetet i Lund och sedan får vi se. Men att mitt yrkesliv kommer att handla om klimatförändringar är jag övertygad om, säger Henriette.

Stena Circular Economy Award gick 2019 till sammanlagt 11 gymnasieelever i sex olika projekt:

  • fem elever på två skilda projekt på Jensen gymnasium i Stockholm.
  • tre elever i samma projekt på Tycho Braheskolan i Helsingborg
  • en elev på Hagagymnasiet i Borlänge
  • en elev på Olympiaskolan i Helsingborg
  • en elev på Europaskolan i Strängnäs.

Vi fick stipendiet 2019:

Dela denna sida

Badge-Black_ny2019_stenasans_CompQual80.jpg

Stena Circular Economy Award delas ut till elever som visat ett engagemang och kunnande som ger förutsättningar för att verka för ett mer hållbart samhälle.

Engagemanget för hållbarhet och cirkulär ekonomi är stort bland landets gymnasieelever. Ett tydligt tecken på det är eleverna som varje år nomineras till Stena Circular Economy Award.

Nomineringen för nästa utdelning öppnar under mars månad 2020.

Vid frågor vänligen kontakta oss.

Kontakta oss

SAMVERKAN ÄR GRUNDEN I CIRKULÄR EKONOMI

Våra livsstilsval påverkar i högsta grad hur världen ser ut i framtiden. Många naturresurser är begränsade och för att inte begränsa möjligheterna för framtida generationer måste vi hushålla med dem bättre. 
Cirkulär ekonomi är ett begrepp för modeller inom företag eller samhället i stort där fokus ligger på att skapa slutna kretslopp. Idéerna bakom cirkulär ekonomi har hämtats från naturens egna kretslopp där resurserna används mycket effektivare än i våra traditionella affärs- och samhällsmodeller. En cirkulär ekonomi strävar efter att minimera avfallsproduktionen och att det avfall som ändå uppstår ska nyttjas som en resurs.

För att en cirkulär ekonomi ska bli verklighet behöver samhället knyta ihop miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvarstagande. I en cirkulär ekonomi samverkar alla discipliner!