Hållbar hamn i Malmö

Malmo_960x300_CompQual80.jpg

Copenhagen Malmö Port (CMP) värderar hållbarhet mycket högt och anlitar sedan 2016 Stena Recycling som enda partner för återvinning. Avtalet innebär att hamnen har samlat all hantering hos en entreprenör, vilket optimerar avfallshanteringen och bidrar till hamnens konkurrenskraft.

Under ett år hanterade Stena avfall från närmare 200 fartyg. Sammanlagt rör det sig om ca 4 000 ton avfall, varav det mesta är oljehaltigt maskinrumsavfall. Oljeavfallet transporteras till Stena Recyclings anläggning i Halmstad där det förädlas till en unik, kvalitetssäkrad oljeprodukt som används i energikrävande industrier med höga krav.

Avtalet ger CMP en hög servicegrad, inte minst genom att kompetent personal finns på plats för att stödja besättningar och hamnpersonal. Hamnen har dessutom tillgång till en kundportal som bland annat ger kunskap om avfallsflöden och logistik, vilket minskar administrationen avsevärt. Vidare har CMP en hotline för att Stena ska kunna hantera akuta behov.

På plats i hamnen finns strategiskt placerade lösningar i form av sex öppna och 22 frontlastade containrar, sju miljöstationer samt närmare 50 insamlingskärl av olika storlek. Vinsten för CMP räknas inte bara i kronor och ören, utan också i att hamnen i dag utvecklat källsorteringen på ett kraftfullt sätt med ökad återvinning och att de fått en säkrare avfallshantering.

Dela denna sida

Stena Metal International är en av kunderna hos Copenhagen Malmö Port. Varje år skeppar bolaget hundratusentals ton järn till slutkunder i exempelvis Turkiet och USA. En dryg tredjedel kommer till hamnen via järnväg, men mycket kommer också via fartyg från Stena Nordic Recyling Center i Halmstad. Råvaran utgörs framförallt av järnskrot, HMS-skrot eller nytt produktionsskrot.