Stena Circular Economy Award

NOMINERA ERA ELEVER TILL STIPENDIET FÖR CIRKULÄR EKONOMI IDAG >>

Förra året delades stipendiet ut för tredje gången och 17 gymnasieelever fick ta emot Stena Circular Economy Award.
Nu öppnar vi upp för nya ansökningar med sista ansökningsdag är måndagen 14 maj.

Elever från alla gymnasieprogram kan nomineras  och du som är lärare till elever som har förutsättningar att göra samhället mer hållbart är välkommen att nominera dem! Eleven får välförtjänt uppmuntran och din nominering sätter också hela skolan på hållbarhetskartan! 

Hanna Hedberg, före detta ekonomistudent på Björknäsgymnasiet i Boden, var en av eleverna som fick stipendiet förra året tillsammans med två klasskamrater:

– Stipendiet kom som en överraskning. Det var ett välkommet tillskott i kassan och bra att ha på CV:t, men för oss var det först och främst en bekräftelse på att vi gjorde något bra och att hårt slit lönar sig. Det uppmuntrade oss också att fortsätta att utveckla våra tankar, säger hon.

Stipendiet består av ett ekonomiskt bidrag och delas ut till gymnasieelever som förtjänar en "hållbarhetsuppmuntran". Det kan till exempel röra sig om någon som är engagerad i lokala hållbarhetsfrågor, som påverkat skolans miljöarbete eller har idéer kring en miljöanpassad produkt.

Ansökan görs av elevens lärare (alternativt av lokalordförande i förening med koppling till hållbarhet där eleven är medlem). Sista ansökningsdag är den 14 maj 2017 och du söker genom att klicka på länken nedan. Välkommen att söka!

 

NOMINERA HÄR >>

 

Samverkan är grunden i cirkulär ekonomi

Våra livsstilsval påverkar i högsta grad hur världen ser ut i framtiden. Många naturresurser är begränsade och för att inte begränsa möjligheterna för framtida generationer måste vi hushålla med dem bättre. 
Cirkulär ekonomi är ett begrepp för modeller inom företag eller samhället i stort där fokus ligger på att skapa slutna kretslopp. Idéerna bakom cirkulär ekonomi har hämtats från naturens egna kretslopp där resurserna används mycket effektivare än i våra traditionella affärs- och samhällsmodeller. En cirkulär ekonomi strävar efter att minimera avfallsproduktionen och att det avfall som ändå uppstår ska nyttjas som en resurs.

För att en cirkulär ekonomi ska bli verklighet behöver samhället knyta ihop miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvarstagande. Den som tilldelas stipendiet vill vara med i omställningen till en cirkulär ekonomi. Kanske har hon eller han idéer kring en miljöriktig produkt, en lönsam affärsmodell eller effektiv kunskapsöverföring? I en cirkulär ekonomi samverkar alla discipliner!

Cirkulär ekonomi högprioriterat

I mars månad 2017 presenterades utredningen ”Cirkulär Ekonomi” för Miljöministern.

Bland förslagen i utredningens betänkande finns:

  • Nationell samverkan och att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi
  • "Hyberavdrag": skattereduktion för att hyr-, begagnat- och reparationstjänster
  • Ökad tillgängligeten till bilpooler
  • Insatser för att underlätta för hushållen att förebygga avfall

Avfall är inte ett problem - tvärtom!

Återvinning är en viktig del i den cirkulära ekonomin. På Stena har vi återvunnit samhällets avfall och restprodukter sedan 1939. Vi är medvetna om att alla resurser har en livscykel och hos oss är inte avfall ett problem. Det är i själva verket en av de viktigaste resurserna i en tid när råmaterial, energi, ren luft och rent vatten börjar bli bristvaror. På våra återvinningsanläggningar tar vi emot och bearbetar restprodukter och sekundära resurser så att de kan återföras till samhället och bli nya produkter. Det är själva kärnan i vår affär!
Klicka på bilden längst ned så kan du läsa mer om hur vi på Stena återvinner olika materialslag samt på vilket sätt några av våra innovativa lösningar gör skillnad.

Nya sätt att ta tillvara samhällets resurser

Inom koncernen satsar vi på forsknings- och utvecklingsprojekt som går ut på att finna nya, resurseffektiva sätt att ta hand om samhällets restprodukter och sekundära resurser. Till exempel vill vi materialåtervinna mycket av det avfall som idag energiåtervinns eller läggs på deponi. Magneter från hårddiskar och bilinredningsmaterial är några exempel. Om dem och andra forskningsprojekt kan du läsa här.

Om stipendiet

Christer Forsgren, Miljö & Teknikchef

KONTAKT

  • Dela denna sida

Stena Circular Economy Award

"En bekräftelse på att vi gjort rätt”

Engagemanget för hållbarhet och cirkulär ekonomi är stort bland landets gymnasieelever. Ett tydligt tecken på det är eleverna som varje år nomineras till Stena Circular Economy Award.

Läs mer