Stor miljönytta genom effektiv resurshantering

halmstad_960x300_CompQual80.jpg

Stena Nordic Recycling Center i Halmstad är navet i koncernens infrastruktur för industriell materialåtervinning. Anläggningen innebär ett stort steg framåt för effektiv resurshantering och bidrar dessutom med stor nytta för miljön och kunderna.

Sedan invigningen i oktober 2016 har anläggningen utvecklats successivt och målmedvetet.

Återvinning bidrar med stor klimatnytta tack vare de stora energibesparingar det innebär att utvinna råvaror ur avfall jämfört med att bryta och upparbeta jungfruliga råvaror.

På Stena Nordic Recycling Center lyfts stora mängder av material uppåt i avfallshierarkin till materialåtervinning eller energiåtervinning. Tack vare den ökade återvinningsgraden i Stena Nordic Recycling Center ökar energibesparingarna och därmed miljönyttan ytterligare. Varje år levereras ca 300 000 ton järn och metall till smältverk runtom i världen härifrån. Koncernen har hittills investerat ca 800 000 MSEK i återvinningsprocesser på den nya anläggningen. Satsningen bygger på ett samarbete med kunder och partners, inte minst från fordonsindustrin.

Med de nya processerna kan man nu resursåtervinna minst 95 procent av skrotade bilar vilket betyder att man är en av de första återvinnarna i världen att klara EU:s krav på fordonsindustrin om att återvinna varje bil till 95 procent. Stena har tecknat avtal med alla fordonstillverkare.

Det tar bara 40 sekunder att processa en bil genom kvarnarna, och när bilen har passerat genom återvinningsprocessen fördelas resurserna i ett trettiotal olika kvaliteter med material i olika storlekar. Efteråt är järn, aluminium, koppar och andra metaller samt plaster så väl sorterade att resurserna kan gå direkt vidare till smältverk, gjuterier och annan tillverkningsindustri i Sverige och andra delar av världen.

Med bättre återvinning blir det mindre avfall kvar. SLF, shredder light fractions, är ett material bestående av en blandning av rester från bilåtervinning som tidigare varit svår att återvinna. Stena Recyclings nya SLF-anläggning består av en världsunik, egenutvecklad kedja av processer som resulterar i att mängden deponi minskas med 40 procent.

I slutet av 2016/2017 invigde Stena Technoworld en ny anläggning för återvinning av ädelmetaller. Det är Europas största PMR-anläggning (för återvinning av ädelmetaller) och har kapacitet att hantera 90 000 ton elektronikskrot om året.

FOKUS FRAMÅT för STENA NORDIC RECYCLING CENTER:

  • Identifiera lösningar för att öka återvinningen av plast.
  • Hitta nya avsättningar för restfraktionen fines, såsom byggnads- och täckmaterial.
  • Producera ännu renare metallfraktioner för att öka försäljningen i Europa.
  • Dela denna sida