Investor relations

Stena Metallkoncernen är ett ledande återvinningsföretag som samlar in, förädlar och återvinner alla typer av avfall.I koncernen ingår också produktion av aluminium från återvunnen råvara, leveranser av stålprodukter, finansverksamhet samt internationell handel med stål, metaller och olja. Stena Metallkoncernen har verksamheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Schweiz, Tyskland, Italien och USA.