Investor relations

Stena Metallkoncernen är ett ledande återvinningsföretag som samlar in, förädlar och återvinner alla typer av avfall. I koncernen ingår också produktion av aluminium från återvunnen råvara, leveranser av stålprodukter, finansverksamhet samt internationell handel med stål, metaller och olja. Vid slutet av verksamhetsåret 2018/2019 hade koncernen verksamheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Schweiz, Malta, Tyskland, Italien och USA.