Ă…rsredovisningar och periodiska rapporter

Nedan hittar du de senaste finansiella rapporterna.

ÅRSREDOVISNING 

Ikon-laddanerfil.png Årsredovisning 2019-2020
Ikon-laddanerfil.png Årsredovisning 2018-2019
Ikon-laddanerfil.png Årsredovisning 2017-2018
Ikon-laddanerfil.png Årsredovisning 2016-2017
Ikon-laddanerfil.png Årsredovisning 2015-2016
Ikon-laddanerfil.png Årsredovisning 2014-2015
Ikon-laddanerfil.png Årsredovisning 2013-2014
Ikon-laddanerfil.png Årsredovisning 2012-2013
Ikon-laddanerfil.png Årsredovisning 2011-2012
Ikon-laddanerfil.png Årsredovisning 2010-2011

Årsberättelse

 

Ikon-laddanerfil.png Årsberättelse & Hållbarhetsredovisning 1920
Ikon-laddanerfil.png Årsberättelse & Hållaberhetsredovisning 1920 (PDF)
Ikon-laddanerfil.png Årsberättelse & Hållbarhetsredovisning 1819 (PDF)
Ikon-laddanerfil.png Årsberättelse & Hållbarhetsredovisning 1718 (PDF)
Ikon-laddanerfil.png Årsberättelse 1617 (PDF)


Kvartalsrapporter

Ikon-laddanerfil.png Kvartalsrapport 3 2020-2021
Ikon-laddanerfil.png Kvartalsrapport 2 2020-2021
Ikon-laddanerfil.png Kvartalsrapport 1 2020-2021
Ikon-laddanerfil.png Kvartalsrapport 4 och helår 2019-2020
Ikon-laddanerfil.png Kvartalsrapport 3 2019-2020
Ikon-laddanerfil.png Kvartalsrapport 2 2019-2020
Ikon-laddanerfil.png Kvartalsrapport 1 2019-2020
Ikon-laddanerfil.png Kvartalsrapport 4 och helår 2018-2019
Ikon-laddanerfil.png Kvartalsrapport 3 2018-2019
Ikon-laddanerfil.png Kvartalsrapport 2 2018-2019
Ikon-laddanerfil.png Kvartalsrapport 1 2018-2019
Ikon-laddanerfil.png Kvartalsrapport 4 och helår 2017-2018
Ikon-laddanerfil.png Kvartalsrapport 3 2017-2018
Ikon-laddanerfil.png Kvartalsrapport 2 2017-2018
Ikon-laddanerfil.png Kvartalsrapport 1 2017-2018
Ikon-laddanerfil.png Kvartalsrapport 3 2016-2017
Ikon-laddanerfil.png Kvartalsrapport 2 2016-2017
Ikon-laddanerfil.png Kvartalsrapport 1 2016-2017
Ikon-laddanerfil.png Tertialvis information 3 2015-2016
Ikon-laddanerfil.png Tertialvis information 2 2015-2016
Ikon-laddanerfil.png Tertialvis information 1 2015-2016
Ikon-laddanerfil.png Tertialvis information 3 2014-2015
Ikon-laddanerfil.png Tertialvis information 2 2014-2015
Ikon-laddanerfil.png Tertialvis information 1 2014-2015
Ikon-laddanerfil.png Tertialvis information 3 2013-2014
Ikon-laddanerfil.png Tertialvis information 2 2013-2014
Ikon-laddanerfil.png Tertialvis information 1 2013-2014

Årsredovisningar och delårsrapporter AB Stena Metall Finans

Ikon-laddanerfil.png AB Stena Metall Finans, Halvårsrapport 2020-2021
Ikon-laddanerfil.png AB Stena Metall Finans, Årsredovisning 2019-2020
Ikon-laddanerfil.png AB Stena Metall Finans, Halvårsrapport 2019-2020
Ikon-laddanerfil.png AB Stena Metall Finans, Årsredovisning 2018-2019
Ikon-laddanerfil.png AB Stena Metall Finans, Halvårsrapport 2018-2019
Ikon-laddanerfil.png AB Stena Metall Finans, Årsredovisning 2017-2018

Prospekt obligationslån 2015-2020

Ikon-laddanerfil.png Securities Note Stena Metall Finans NO0010752710 2015-2020 complete
Ikon-laddanerfil.png Registration Document Stena Metall Finans 2015-2020 complete
Dela denna sida