Grön obligation

Grön obligation

Stena Metallkoncernen har emitterat bolagets första gröna obligation och har etablerat ett grönt ramverk.

Den gröna obligationen erbjuder en möjlighet att investera i projekt med en tydlig hållbarhetsprofil. Obligationen ska kopplas till Stena Metallkoncernens återvinningsverksamhet vid Stena Nordic Recycling Center i Halmstad.

Stena Metallkoncernen är ett familjeägt företag som bedriver verksamhet i sju affärsområden på mer än 200 platser i tio länder. Koncernens återvinningsföretag samlar in, bearbetar och återvinner alla typer av avfall. Varje år återvinner koncernen mer än fem miljoner ton avfall och bidrar till att bevara värdefulla resurser.

Stena Metallkoncernen förser samhället med viktiga återvunna råvaror.

Företagets produkter och tjänster skapar ett hållbart värde för kunder och samarbetspartners samt långsiktig lönsamhet för koncernen. Den effektiva och innovativa resurshanteringen bidrar till att stärka kundernas hållbarhetsarbete och gynnar samhället i stort.

Stena Nordic Recycling Center utgör ett stort kliv framåt för effektiv resurshantering. Tack vare en högre återvinningsgrad sparas energi och miljöfördelar skapas.  

Härifrån levereras årligen cirka 130 000 ton järn- och järnmetaller till smältverk runt om i världen. 225 000 ton avfall behandlas, däribland cirka 200 000 återvunna bilar.  Anläggningen minskar mängden avfall som läggs på deponi med 40 % jämfört med mindre avancerad teknik.

DET GRÖNA RAMVERKET

Stena Metallkoncernen har tagit fram ett grönt ramverk tillsammans med Handelsbanken. Ramverket har granskats av Center for International Climate Research (Cicero). Investeringar som finansieras av den gröna obligationen kommer att följas upp i regelbundna rapporter som presenteras på denna webbplats.

Dela denna sida