Gröna obligationer

Grön obligation

Stena Metallkoncernen har emitterat två gröna obligationer med tillhörande gröna ramverk. Både är rankade ”Dark Green” av det oberoende analysinstitutet Cicero.

De gröna obligationerna erbjuder möjligheter att investera i projekt med en tydlig hållbarhetsprofil. Syftet med obligationerna är att finansiera och refinansiera projekt inom Stena Metall som alla skall bidra till att stärka den ambitiösa hållbarhetsagendan och den cirkulära omställningen.

Stena Metallkoncernen är ett familjeägt företag som bedriver verksamhet i sju affärsområden på mer än 200 platser i nio länder. Koncernens återvinningsföretag samlar in, bearbetar och återvinner alla typer av avfall. Varje år återvinner koncernen mer än sex miljoner ton avfall och bidrar till att bevara värdefulla resurser.

Stena Metallkoncernen förser även samhället med viktiga återvunna råvaror.

Företagets produkter och tjänster skapar ett hållbart värde för kunder och samarbetspartners samt långsiktig lönsamhet för koncernen. Den effektiva och innovativa resurshanteringen bidrar till att stärka kundernas hållbarhetsarbete och gynnar samhället i stort.

 

Grön obligation 2022-2027

•  Green Bond Framework

•  Cicero Second Opinion

•  Investerarpresentation

 

Grön obligation 2018-2023

•  Green Bond Framework

•  Cicero Second Opinion

 

DE GRÖNA RAMVERKEN

Stena Metallkoncernen har tagit fram två gröna ramverk tillsammans med Handelsbanken (2018-2023) och SEB (2022-2027). Ramverken har granskats av Center for International Climate Research (Cicero). Investeringarna som finansieras av de gröna obligationerna kommer att följas upp i regelbundna rapporter som presenteras på denna webbplats.

Dela denna sida