Snabbfakta

1200x400_investor_relations_snabbfakta.jpg

Basfakta om Stena Metallkoncernen och de ingående bolagen.

Ägare: Familjen Olsson

Koncernchef: Anders Jansson

CFO: Jonas Höglund

Förfrågningar: Peter Gustafsson, VD AB Stena Metall Finans. E-post

 

Nyckeltal Stena Metallkoncernen

MSEK 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
Nettoomsättning 27.391 26.681 22.354 16.404 19.733 20.626
EBITDA 1.607 1.657 1.382 987 1.174 774
Rörelseresultat 920 932 758 472 658 180
Eget kapital 6.524 5.737 5.135 4.750 4.585 4.225
Soliditet, % 44.3 39.0 37,5 39,2 36,5 36,2
Medelantal anställda 3.497 3.756 3.365 3.152 3.224 3.335

Siffrorna för samtliga år är beräknade i enlighet med International Financial Reporting Standards. Detta år redovisas enligt tidigare använda redovisningsprinciper.

 

Företag i koncernen

Återvinning

Stena Recycling International AB (Sverige)
Stena Recycling AB (Sverige)
Stena Recycling Oy (Finland)
Stena Recycling A/S (Danmark)
Stena Recycling AS (Norge)
Stena Recycling Sp. z o. o. (Polen)
Stena Technoworld GmbH (Tyskland), enbart elektronikåtervinning
Stena Technoworld srl (Italien), enbart elektronikåtervinning

 

Aluminium

Stena Aluminium AB (Sverige)

Stål

Stena Stål AB (Sverige)
Stena Stål Moss AB (Norge)

Olja

Stena Oil AB (Sverige)

Trading and sales

Stena Metal Inc. (USA)
Stena Metal International AB (Sverige)

Finans

AB Stena Metall Finans (Sverige)
Stena Metall Limited (Schweiz)

  • Dela denna sida