Snabbfakta

1200x400_investor_relations_snabbfakta.jpg

Basfakta om Stena Metallkoncernen och de ingående bolagen.

Ägare: Familjen Olsson

Koncernchef: Anders Jansson

CFO: Jonas Höglund

Förfrågningar: Peter Gustafsson, VD AB Stena Metall Finans. E-post

 

Nyckeltal Stena Metallkoncernen

MSEK 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
Nettoomsättning 23.658 27.391 26.681 22.354 16.404 19.733 20.626
EBITDA 1.561 1.607 1.657 1.382 987 1.174 774
Rörelseresultat 698 920 932 758 472 658 180
Eget kapital 6.825 6.524 5.737 5.135 4.750 4.585 4.225
Soliditet, % 43 44.3 39.0 37,5 39,2 36,5 36,2
Medelantal anställda 3.506 3.497 3.756 3.365 3.152 3.224 3.335

Siffrorna för samtliga år är beräknade i enlighet med International Financial Reporting Standards. 

 

Företag i koncernen

Återvinning
Stena Recycling International AB (Sverige)
Stena Recycling AB (Sverige)
Stena Recycling Oy (Finland)
Stena Recycling A/S (Danmark)
Stena Recycling AS (Norge)
Stena Recycling Sp. z o. o. (Polen)
Stena Recycling GmbH (Tyskland), elektronikåtervinning
Stena Recycling srl (Italien), elektronikåtervinning

Aluminium
Stena Aluminium AB (Sverige)

Stål
Stena Stål AB (Sverige)
Stena Stål Moss AB (Norge)

Metall
Stena Metal Inc. (USA)
Stena Metal International AB (Sverige)

Komponenter
Stena Components AB

Olja
Stena Oil AB (Sverige)
Trading and sales

Finans
AB Stena Metall Finans (Sverige)
Stena Metall AG (Schweiz)

Dela denna sida