Ă„garskifte i Stena Metall AB

2021-06-15

Bild-till-nyhet-fredag_1280x400_CompQual80.jpg

Dan Sten Olsson har överlåtit hela sitt aktieinnehav i Stena Metall AB, moderbolaget i Stena Metallkoncernen, till sina barn Selma Olsson Åkefeldt och William Olsson.

Selma och William äger efter överlåtelsen 25,5% vardera av aktierna i Stena Metall AB.

Dan Sten Olsson kvarstår som ordförande i Stena Metall AB:s styrelse.

Eventuella frågor ställs till Jonas Höglund, CFO i Stena Metallkoncernen.

Jonas.hoglund@stenametall.se 

+46 10 445 2002

Göteborg den 15:e juni 2021

Dela denna sida