Stena Recycling byter strategisk inriktning och investerar i framtiden i Tyskland

2022-03-02

snrc0493edit_1280x400_CompQual80.jpg

Som en del av en strategisk översyn av koncernen avyttras Stena Recycling GmbH:s tyska kylskåpsåtervinningsverksamhet. Köpare är tyska Quantum Capital Partners. Framöver kommer Stena Recyclings verksamhet i Tyskland att fokusera på tillväxt inom insamling, bearbetning och återvinning av batterier.

- Vi ser Tyskland som en strategiskt viktig marknad för våra investeringar i batteriåtervinning, främst eftersom det finns ett antal stora biltillverkare i landet som ligger i framkant när det gäller utvecklingen inom elektrifiering. Vi har för närvarande ett battericenter på plats i Tyskland och planerar att växa betydligt under de kommande åren, säger Kristofer Sundsgård, VD för Stena Recycling Group.

- Stena Recyclings kylskåpsåtervinningsverksamhet har varit en del av Stena Metall Group under lång tid och har bidragit till kunderbjudandet i Tyskland. I den strategiska översynen av koncernens verksamhet har vi sett att riktningen för tillväxten i Tyskland måste ändras och att kylskåpsåtervinning inte längre är en del av den långsiktiga strategin. Med Quantum Capital Partners som ny aktiv ägare av kylskåpsåtervinningsverksamheten är vi övertygade om att verksamheten kan fortsätta att utvecklas på ett bättre sätt för att uppnå de strategiska målen, fortsätter Kristofer Sundsgård.

Verksamheten kommer att överföras till de nya ägarna från och med den 1 mars 2022. Företaget avser att byta namn till Rekular GmbH inom en snar framtid.

Quantum Capital Partners är en fondförvaltare med säte i München. Quantum fokuserar på företag med stor potential för tillväxt och utveckling. Quantum är en aktiv ägare som arbetar nära den lokala ledningen.

Dela denna sida