Det våras för plaståtervinning – en växande resurs för industrin

2017-12-18

1280x400_Det_våras_för_plaståtervinning_CompQual60.jpg

Med nya sätt att separera och processa har återvunnen plast potential att bli en värdefull resurs så som metaller redan är. Stena Recycling och Stena Technoworld står inför fler satsningar på att utveckla plaståtervinning som skapar helt nya hållbara värden i samarbeten med näringsliv och kommuner.

– I snabb takt får vi helt andra förutsättningar för plaståtervinning. Teknikutvecklingen är kraftfull, omvärldskraven på rena råvaror skärps och vi har en gemensam hållbarhetsambition med kunderna. Stenas utstakade väg är att återvinna betydligt mer plast och skapa helt nya värden och återvinningsmöjligheter, allt genom våra produktionsresurser och ledande expertis i hela återvinningskedjan, säger Claes Lundberg som är Affärsområdeschef Produkter på Stena Recycling.

Plast – en outnyttjad avfallsresurs

Plast har en fått en oförtjänt stämpel som slit-och släng-material. Rätt använd i produkter har den en mängd fördelar och har potential att bli samma stora återvinningsbara resurs som många metaller. Varje år uppstår 600 000 ton plastavfall i Sverige - vid tillverkning eller i form av bilar, elektronik och andra kasserade produkter. Vissa plaster materialåtervinns i hög grad redan idag men merparten energiåtervinns i förbränningsanläggningar.

– Vid tillverkning har nya plaster, beroende på typ, samma inköpspris per kilo som koppar och aluminium. Skillnaden är att merparten av all kasserad plast blir en kostnad som avfall medan metallskrot blir en stor intäkt för kunderna och återvinns - om och om igen. Samma möjligheter öppnas nu upp när det gäller plast. Det är mycket svårare men vi antar utmaningen, säger Claes Lundberg.

Leder utvecklingen

Som ledande återvinnare har Stena bestämt sig för att ta initiativet och har ambitionen att bli en värdeskapande återvinnare för plastavfall från näringslivet, i hela hanteringen till nya hållbara råvaror och som minskar behovet av fossila material vid nytillverkning av plastprodukter.

– Vi är med och leder utvecklingen tack vare vår storlek och vår expertkunskap.  Med Stena Nordic Recycling Center i Halmstad som bas kommer vi i en nära framtid att göra nya processinvesteringar för att öka materialåtervinningen av plast, säger Rasmus Bergström, VD för Stena Technoworld.

Ett exempel är elektronikåtervinning som utvecklats starkt genom åren men där det finns ännu mer potential i en utvecklad återvinning.

Återvinning gynnar alla

Materialåtervinning av plast skapar stora hållbara värden i hela kedjan – för tillverkare, för Stena som återvinnare och för köpare av råvaror. Tillsammans kan vi hushålla med resurser och minska miljöpåverkan på nya sätt.

– I Halmstad finns vår anläggning, Stena Nordic Recycling Center som är en av Europas modernaste återvinningsanläggningar. Där planerar vi för nya processer där vi kommer utveckla återvinningen av ett flertal plaster från näringslivet som hittills inte kunnat materialåtervinnas.  Ökad materialåtervinning stöds också av EU:s nya plaststrategi som väntas under december 2017.  Så det sker mycket nu som driver plaståtervinningen mot helt andra nivåer än tidigare, säger Rasmus Bergström.

Tre tips för hållbar plastanvändning

1) Vid upphandling och inköp: köp produkter som innehåller återvunnen plast. Det minskar miljöpåverkan och bidrar till att skapa en marknad för återvunnen plast.
2) Ställ krav på produktdesign för återanvändning och återvinning
3) Undvik att blanda olika slags plastavfall i verksamheten så underlättas en effektiv återvinning

FAKTA

Det krävs minst 1,5 kilo råolja – en ändlig fossil naturresurs - för att tillverka ett kilo plast. Det är en stor potential och klimatnytta framåt i att återvinna plast till ny plastråvara istället för att förbränna den.

STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD


Stena Recycling och Stena Technoworld bedriver återvinningsverksamhet i sammanlagt sju länder. Med värdeskapande lösningar återvinns varje år cirka fem miljoner ton avfall till nya hållbara råvaror i nära samarbeten med alla slags verksamheter i samhället.  Stena bedriver en unik forskningsplattform och finansierar en professur inom materialåtervinning. Forskning om plaståtervinning blir alltmer omfattande och sker också i direkta samarbeten med kunder.

Stena Recycling Stena Technoworld

Dela denna sida