Ett utmanande men starkt år för Stena Metallkoncernen

2022-11-24

årsredovisning_årsberättelse_cover_mockup_2022_1920x600_CompQual80.jpg

Trots oroliga och instabila marknader blev verksamhetsåret 2021/2022 ett starkt år för Stena Metallkoncernen. Resultatet före skatt ökar från 1 947 miljoner kronor till 2 470 miljoner kronor. Koncernens omsättning ökar med 54,3 procent jämfört med föregående verksamhetsår och uppgår till 43 509 miljoner kronor.

Det gångna verksamhetsåret karakteriseras av oroligheter i omvärlden. Alla verksamheter inom Stena Metallkoncernen har påverkats av covid-19-pandemin, kriget i Ukraina och en stigande inflation. Trots det blev verksamhetsåret 2021/2022 ett starkt år för koncernen, ett år som innehöll många nya samarbetsprojekt med flertalet kunder och partner för att utveckla nya, hållbara cirkulära affärer. Även betydande investeringar i återvinning av plast, batterier och elektronik genomfördes.

−Stena Metalls verksamhetsmodell, med ett delegerat affärsmannaskap, stärker organisationen och gör det möjligt att fatta beslut nära kundens verksamhet, där vi kan skapa värde. Det har fungerat väldigt bra nu när vår omvärld är i gungning. Vi har snabbt kunnat anpassa oss till en föränderlig marknadssituation. Följaktligen har vi återigen kunnat leverera ett starkt resultat då vi redovisade ett EBITDA på 3 644 miljoner kronor, säger Kristofer Sundsgård, VD och koncernchef för Stena Metallkoncernen.

Stena Metallkoncernen presenterar nu sitt verksamhetsår för 2021/2022, vilket görs i två delar: en Årsredovisning och en Årsberättelse & Hållbarhetsredovisning. Det finns även en online-version här.

Årsberättelsen lyfter fram exempel på värdeskapande projekt som visar hur Stena Metall, tillsammans med partner, skapar innovativa och spännande cirkulära lösningar till gagn för alla inblandade, och för samhället i stort. Läs om hur Stena Metall driver den cirkulära ekonomin framåt tillsammans med Polestar, hur e-loopen sluts tillsammans med Boliden eller hur Stena Metall frigör dolda värden i e-avfall tillsammans med Norsirk. Årsberättelsen ger också en inblick i olika affärsområden och deras höjdpunkter från det gångna verksamhetsåret.

I hållbarhetsrapporten presenteras Stena Metalls strategiska hållbarhetsarbete som är indelat i fyra breda hållbarhetsområden: värdeskapande, resurseffektivitet, människor och kultur samt ansvarsfulla relationer.

 

Årsberättelse & Hållbarhetsredovisning 2021/2022            Årsredovisning 2021/2022

Dela denna sida