Förgasning kan bli nyckel till återvinning av plast

2018-05-09

Bild: Test av kemisk återvinning på Chalmers. Marianne Gyllenhammar från Stena Metalls R&D-avdelning och Henrik Thunman, professor i Energiteknik.

 

Plast är en viktig resurs i samhället men det är överlag bara en bråkdel materialåtervinns idag. Utvecklad plaståtervinning har blivit ett hett område och Stena har bestämt sig för att anta utmaningen.
– Ett sätt vi testar är kemisk återvinning av plast där man genom förgasning i princip kan materialåtervinna all plast, säger Christer Forsgren, teknik- och miljöchef på Stena Metall.

Plast har fått ett oförtjänt dåligt rykte som slit och släng-produkt. Rätt använd är plasten ett förträffligt material och som gjort för bland annat tillverkning av hållbara produkter där låg vikt, lång livslängd och låg miljöbelastning vid tillverkning är viktiga egenskaper jämfört med alternativen.  Fel använd kan plast däremot orsaka en mängd problem.

– Plast är en lika värdefull råvara som flera metaller vid inköp och tillverkning men till skillnad från metaller är det en mycket låg andel av plaster som kunnat återvinnas med hållbara metoder. Potentialen är stor och om man kan utveckla hållbara återvinningsmetoder så kommer betydelsen växa ytterligare, säger Christer Forsgren.

I ett forskningsprojekt tillsammans med Chalmers och Borealis testar Stena hur man genom kemisk återvinning av plast kan förgasa och återvinna plastavfall på molekylär nivå och som sedan kan användas som råvara till ny plast. På Chalmers kraftcentral i Göteborg testas olika slags plastavfall. I en förgasares 850-gradiga värme omvandlas 200 kilo plast i timmen till syntesgas, som sedan kan användas för att tillverka propen, eten och andra typer av kolväten. Dessa kan sedan användas som råvara för ny plasttillverkning. Försöken på Chalmers är lovande och målsättningen är att förändra nuläget där merparten av plastavfallet idag förbränns och går ur kretsloppet.
– Det vi på Stena bidrar med är framförallt kunskap om återvinning och leverantör av olika plastfraktioner som inte lämpar sig att materialåtervinna. Det är mycket svårt att med mekanisk sortering separera alla plastsorter som finns. Det fina med förgasning är att man kan runda det problemet, säger Christer Forsgren.

En långsiktig målsättning för Borealis är att bygga ett raffinaderi för plastavfall på deras anläggning i Stenungsund. Borealis producerar varje år över 600.000 ton plastpellets som används i tillverkning av allt från kablar till avancerade förpackningar. Genom ökad användning av återvunnen plast vill man minska behovet av virgina, fossila råvaror.

– Hade det varit lätt att återvinna all plast till ny plast hade det varit gjort. Jag är övertygad om att plastavfall inte eldas upp i framtiden utan kan bli ny plast. Men det kommer ta tid och det kan även behövas styrmedel för att göra återvunnen plastråvara konkurrenskraftig med plast som är tillverkad av billig olja, säger Christer Forsgren.

Han berättar att det finns studier som visar att plasttillverkningen i världen kommer fyrdubblas fram till 2050 och öka från 6 till 20 procent av vad all olja används till.

– Kan vi cirkulera plastavfallet till nya plastprodukter så tar vi också vara på de fossila, ändliga resurserna. Idag är plastavfallet en snabbt växande utmaning för näringsliv och kommuner på grund av ökade omvärldskrav. Förgasning av plastavfall kan definitivt bli en del av lösningen för att återvinna de stora mängder plast som idag går förlorade i förbränningsanläggningar, säger Christer Forsgren.

Dela denna sida