Första rapporten om grön obligation

2018-12-02

gron_obligation_1280x400_CompQual80.jpg

I maj gav Stena Metallkoncernen ut sin första gröna obligation. Beloppet var på 800 miljoner och pengarna är öronmärkta för hållbara investeringar i Stena Nordic Recycling Center. Nu har den första rapporten publicerats som visar specifikt vilka investeringar pengarna har använts till.

– Det är många investerare som har en grön och hållbar profil och som därför attraheras av den här typen av hållbara investeringar. Det är glädjande att vi med den här obligationen uppfyller ett behov och breddar vår investerarbas, sa Peter Gustafsson, VD på Stena Metall Finans när obligationen gavs ut.

Syftet med obligationen är att finansiera och refinansiera nya återvinningsprocesser i Stena Nordic Recycling Center. Anläggningen som ligger i Halmstad invigdes för drygt två år sedan. Här finns avancerad teknik och processer för återvinning av bl.a. bilar, datorer och annan elektronik. Ny teknik installeras löpande för att följa med industrins snabba utveckling och för att möta kundernas krav på att återvinna så mycket material som möjligt men även reducera deponiandelen ur uttjänta produkter. 

Materialen som återvinns i Stena Nordic Recycling Center används i slutändan i tillverkningen av nya produkter runt om vi världen. Anläggningen bidrar på det viset till att stärka industrins roll i den cirkulära ekonomin.

Läs den första årliga rapporten om Stena Metalls gröna obligation.

Dela denna sida