Stena Recycling AB är med och sätter nytt klimatmål: Fossilfritt till 2030

2017-02-13

environment_hagainitiativet_1280x400_CompQual80.jpg

Som medlem i Hagainitiativet är Stena Recycling AB med och sätter det nya målet att vara helt fossilfritt i sin verksamhet till 2030. De nya målet innebär att företagen i initiativet kommer att nå nollutsläpp 15 år tidigare än vad som anges i regeringens klimatmål.

Ambitionen är att visa att svenska företag kan minska klimatpåverkan med ökad lönsamhet och samtidigt bidra till nya jobb och därmed ökad välfärd.

Hagainitiativet startades 2010 av ett tiotal tunga företag, däribland Stena Recycling AB, för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet.

Läs pressmeddelandet på Hagainitiativets hemsida

Dela denna sida