HaloSep får pris kopplat till FN:s hållbarhetsmål

2022-03-04

Halosep_1280x400_CompQual80.jpg

Med hänvisning till HaloSep-processen vann det danska bolaget Vestforbrænding igår utmärkelsen ”Verdensmålsprisen” som delas ut av Dansk Affaldsforening. HaloSep är världens första process som gör att miljöfarliga rester från rökgasreningen från avfallsförbränning, flygaska och scrubbervätska, kan renas och återvinnas. Genom det svenska bolaget HaloSep AB erbjuds processen nu på den internationella marknaden.

– Jag blir glad och stolt när jag hör det här, säger Staffan Svensson, VD för HaloSep AB. Att Vestforbrænding får den här utmärkelsen bekräftar det vi redan visste, att HaloSep gör skillnad i samhället på riktigt. Vår process bidrar till att göra förbränningen av avfall mer cirkulär och hållbar. Det är en klar fördel för varje stad eller kommun som är beroende av att förbränna exempelvis hushållsavfall för att skapa energi till medborgarna.

HaloSep är en process som löser ett miljöproblem som uppstår i alla anläggningar som förbränner avfall för att generera elektricitet och värme. Vid förbränningen bildas flygaska som innehåller tungmetaller och salter. Askan klassas därför som farligt avfall som måste lämnas på särskilt kontrollerade deponier. Detta innebär ofta långväga transporter som i sin tur bidrar till onödiga koldioxidutsläpp. Världen över handlar det varje år om miljontals ton flygaska som skapar kostnader och sakta men säkert fyller upp deponierna.

Tack vare HaloSep kan askan nu behandlas i en automatiserad process. Metaller och salt separeras ut och kvar blir en renad aska som klassas som icke-farligt avfall. Processen har utvecklats av Stena Metall och verifierats i full skala i ett projekt som drivits gemensamt av återvinningsbolaget Stena Recycling och Vestforbrænding. Demonstrationsanläggningen har byggts med stöd av EU Life och finns i drift på Vestforbrænding i Köpenhamn.

– Anläggningen är nu i sin sista testperiod, som avslutas i april. Vi ser att processerna fungerar helt enligt förväntningar. Vi ser också att vi får ett antal miljö- och klimatfördelar, som till exempel lokal hantering av flygaska, minskade transporter och koldioxidutsläpp. Slutligen ser vi ett antal ekonomiska fördelar och möjligheter. Det här är vad jag kallar en win-win-lösning, säger Steen Neuchs Vedel VD för Vestforbrænding.

Nästa steg för HaloSep är nu att möta resten av världen.

– Vi har börjat bearbeta marknaden både i Sverige och i andra länder, och vi ser ett stort intresse för vår lösning. En stor fördel är att HaloSep är skalbar för att passa olika storlekar på förbränningsanläggningar, och kan därmed byggas lokalt och för mindre regionala kluster. Potentialen är stor och vi ser nu fram emot att börja leverera anläggningar och bidra till att göra förbränningsanläggningarna mer hållbara, säger Staffan Svensson.

För mer information, se www.halosep.com eller kontakta Åsa Sörelind, Asa.Sorelind@stenametall.se


Fakta:

HaloSep AB är en del av Stena Metallkoncernen.

Utmärkelsen Verdensmålsprisen delas ut av Dansk Affaldsforening. Vestforbrænding vann utmärkelsen i konkurrens med två andra nominerade bolag. Motiveringen är bland annat att HaloSep-projektet är ett bra exempel på innovation och sökandet efter framtidssäkra lösningar, som dessutom stöder flera av FN:s Globala mål.

 

EU_Halosep_CompQual80.jpg

Disclaimer: This news item reflects the views of the author only. The Agency/European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Dela denna sida