HaloSep AB planerar för ny anläggning

2021-01-26

herobild_1280x400_v1_CompQual80.jpg

Stena Metalls dotterbolag HaloSep AB erbjuder en ny lösning som gör förbränningsanläggningar mer hållbara. Bolaget planerar nu för en processanläggning i Skarvikshamnen i Göteborg. 


Med hjälp av den patenterade HaloSep-tekniken kan flygaskan som bildas i förbränningsanläggningar renas från salter och metaller. Resurserna som separeras ut kan användas för nya ändamål i samhället. Den återstående restprodukten kan deponeras, eller användas som konstruktionsmaterial. 

I anläggningen som nu planeras ska tekniken förfinas och prover från kunder testas och utvärderas.

Nu pågår samrådsperioden inför att anläggningen ska byggas. Syftet är att inhämta synpunkter inför upprättandet av tillståndhandlingar inklusive miljökonsekvensbeskrivning.

Läs mer i dokumenten nedan.

 

Samrådsunderlag

Läs mer

 

Komplettering till samrådsunderlag

Läs mer

 

Presentation HaloSep

Läs mer

 

 

Dela denna sida