IL Recycling - nu ett bolag inom Stena

2016-07-01

1280x400_PapperIL_CompQual80.jpg

Stena stärker sin roll som ledande inom återvinning i Sverige genom förvärvet av IL Recycling. Konkurrensverket har godkänt affären och den 30 juni undertecknades avtalet.

- Vi är mycket nöjda med affären som är strategiskt viktig för Stena. Genom förvärvet förstärker vi vårt helhetserbjudande och kan erbjuda kunderna fler innovativa lösningar. IL Recycling har lång erfarenhet av pappersåtervinning, där bolaget har försett massaindustrin med återvunnet material som råvara, säger Staffan Persson, VD för Stena Recycling AB.

IL Recycling har ca 700 medarbetare och finns etablerade på flera orter i Sverige och i Polen. Bolaget återvinner bland annat material från kontor, handeln och fastigheter.

- Det är glädjande att det blev en snabb hantering från Konkurrensverket och att affären nu kan stängas. Detta blir en spännande förändring för IL Recycling där vi känner oss övertygade om att Stena blir en ekonomiskt trygg och långsiktig ägare åt IL Recycling, säger Lars-Gunnar Almryd, VD & Koncernchef för IL Recyclingkoncernen.

Vid frågor kontakta:

Staffan Persson
VD Stena Recycling AB
E-post

Lars-Gunnar Almryd
VD & Koncernchef för IL Recyclingkoncernen
tel +46 706 519 379

Ilrecycling.com

Dela denna sida