Kristofer Sundsgård tar över som VD och Koncernchef efter Anders Jansson

2022-01-27

bild_AndersJansson_KristoferSundsgård_1200x400_CompQual80.jpg

Efter 23 år som VD och Koncernchef för Stena Metall väljer Anders Jansson, i samband med verksamhetsårets utgång den 31 augusti 2022, att gå i pension.

Ny VD och Koncernchef från den 1 september 2022 blir Kristofer Sundsgård som idag är ansvarig för Stena Recycling. Kristofer kommer, förutom sin nya tjänst i Stena Metall, även att fortsatta som chef för Stena Recycling Group.

Från 1 september 2022 kommer Stena Metalls koncernledning att bestå av:

  • Kristofer Sundsgård, VD och Koncernchef Stena Metall & Stena Recycling Group
  • Jonas Höglund, CFO Stena Metall och Koncernchef Stena Trade & Industry
  • Maria Lindqvist, HR-direktör Stena Metall.

Dan Sten Olsson, Styrelseordförande Stena Metall

För mer information kontakta Jesper Waltersson, Kommunikationschef Stena Metall, 0706-11 26 70

Dela denna sida