Så hanterar Stena Metall Coronaviruset

2020-03-11

corona_1280x400_CompQual80.png

Stena Metall följer kontinuerligt utvecklingen kring Coronaviruset, både internationellt och nationellt, och följer rekommendationer och riktlinjer från berörda myndigheter.

Våra kunder och medarbetare är vår högsta prioritet och vi har en dedikerad krisgrupp som följer utvecklingen kontinuerligt och arbetar nära Stena Metallkoncernens ledningsgrupp. Det övergripande målet för oss är att ta hand om våra medarbetare, se till att verksamheten rullar på och att vi bibehåller en hög servicenivå till våra kunder.

  • Vi undviker i nuläget tjänsteresor både utrikes och inrikes. Vi rekommenderar och prioriterar alternativa mötesformer som onlinemöte, telefon etc.
  • Anställd som varit utomlands bör stanna hemma/arbeta hemma i minst två veckor.
  • Konsulter, entreprenörer och leverantörer som varit utomlands kan inte utföra arbete inom ramen för Stena Metallkoncernens verksamhet under minst två veckor.
  • Vi är restriktiva med studiebesök på våra filialer.
  • Vi är restriktiva med att delta i större konferenser och events.
  • Medarbetare som känner sig sjuka ska stanna hemma och ska vara symptomfri i två dygn innan det är aktuellt att återvända till arbetsplatsen.
  • Vidare har allmänna råd kommunicerats som att vara noggrann med handhygien, nysa i armvecket och att undvika att vidröra mun, näsa och ögon. Vi undviker att skaka hand, kramas etc.
  • Vi stimulerar våra anställda att använda sunt förnuft och att ta ansvar.

För mer information kontakta Jesper Waltersson, Kommunikationschef Stena Metall, jesper.waltersson@stenametall.se

Dela denna sida