Stena Metall avyttrar Stena Components

2021-06-29

xIMG_0835_960px_CompQual80.jpg

Som en del av strategisk översyn av koncernen har beslut fattats att avyttra Stena Components. Köpare är Lazarus Industriförvaltning AB.

- Stena Components Nybro har varit en del av Stena Metall-koncernen under lång tid och bidragit till det mångsidiga kunderbjudandet. Stena Components verksamhet ingår inte längre i koncernens långsiktiga strategi. Med Lazarus som ny aktiv ägare är vi övertygande om att bolaget på ett bättre sätt kan fortsätta att utveckla verksamheten och lönsamheten för att nå de strategiska målen, säger Jonas Höglund, CEO för Trade & Industry-bolagen inom Stena Metall.

Verksamheten går över till de nya ägarna per den 30 juni 2021. Bolaget avser att inom kort byta namn till Eurosteel Nybro AB.

Lazarus Industriförvaltning är ett investeringsbolag som inledde verksamheten 2019. Lazarus fokus är att investera i verksamheter som har en svag historisk lönsamhet, men som uppvisar en mycket lovande framtidspotential.

Dela denna sida