Stena Metall i nytt forskningsprojekt om återvinning av sällsynta jordartsmetaller

2016-05-10

1280x400_rare_metals_CompQual80.jpg

Idag återvinns inte Sällsynta metaller i din dator, mobil och andra produkter. Stena Metall deltar i REE4EU, ett nytt EU-projekt som siktar på nya hållbara sätt att återvinna metallerna.

Sällsynta jordartsmetaller såsom neodym och dysprosium i din laptop, smartphone och andra produkter återvinns inte. Men de behövs för att räcka till morgondagens produkter. Några hållbara metoder finns inte inom EU. REE4EU är ett projekt som finansieras av EU-kommissionen via Horizon 2020, och där målet är att utveckla nya hållbara metoder.

– Vi söker nya metoder för att förbättra tillgången till denna typ av metaller, säger Christer Forsgren, teknik- och miljöchef i Stena Metallkoncernen. Kasserade mobiler och andra elektroniska produkter läggs ofta undan i skrivbordslådor eller ännu värre, slängs i soporna och går till förbränning där metaller är förlorade för alltid.

Kina dominerar världens tillgångar till sällsynta jordartsmetallerna samt även produktionen. EU har aviserat att en brist på metallerna kan påverka industrin negativt och till och med hindra utvecklingen av ny, grön teknik.

REE4EU är fokuserat på implementering, pilotanläggningar och kommersiellt gångbara lösningar. Ett större antal företag, akademier och återvinningsbolag är involverade i projektet.

Bilden visar neodymmagneter från uttjänta hårddiskar som separeras i en pilotanläggning på Stena Nordic Recycling Center i Halmstad.

Läs mer på projektets website;  http://www.ree4eu.eu/

Dela denna sida