Stena Metall utökar sin gröna finansiering

2020-06-09

__W7A7255_CompQual80.jpg

Stena Metall har nu utökat sin gröna finansiering med en Grön RCF (Revolving Credit Facility) på 300 MSEK. Syftet med RCFen är att finansiera avfall som köps in för att återvinnas och bli till ny råvara.

- Eftersom hållbarhet är en central del av vår återvinningsverksamhet och att vi tillsammans med industrin fokuserar på att utveckla den cirkulära ekonomin, är vi mycket glada att vi har ytterligare en grön finansiering på plats. Syftet med den nya gröna revolverande kreditfaciliteten är att finansiera avfall som köps in för att återvinnas och bli till ny råvara, vilket leder till att stora mängder CO2-utsläpp kan undvikas genom att cirkulära material ersätter utvinning och produktion av ny råvara, säger Peter Gustafsson, chef för Stena Metall Finans.

Handelsbanken och DNB är bankerna som står bakom finansieringen, vilken löper på tre år med två optioner på ett års förlängning. Stena Metall har tidigare även emitterat världens första cirkulära gröna obligation, vilken finansierar investeringar i Stena Nordic Recycling Center – en av Europas mest moderna återvinningsanläggningar.

- Samhället behöver i större utsträckning återbruka avfall och ta tillvara befintliga resurser, och på så vis minska miljö- och klimatpåverkan. Handelsbanken är glada över att få arbeta tillsammans med Stena Metall, som har en viktig roll i att bidra till ett ökat cirkulärt nyttjande av resurser. Stena Metall var också ett av de första rörelsedrivande bolag som emitterade en grön obligation och ligger i framkant gällande grön finansiering, säger Anna Lindvetter som arbetar med Hållbar finansiering på Debt Capital Markets på Handelsbanken

- Tack vare DNBs långa relation med Stena Metall har vi haft glädjen att få följa bolagets gröna resa på nära håll. Vi var med på Stena Metalls gröna obligation 2018 och är stolta över att nu kunna erbjuda en grön RCF som ytterligare förstärker bolagets ambition om att integrera hållbarhet i finansieringen som en naturlig del av verksamheten. Övergången till en cirkulär ekonomi är centralt för att nå Parisavtalet och här ligger Stena Metall i framkant med effektiva och innovativa lösningar, säger Nina Ahlstrand, ansvarig för Sustainable Finance på DNB.

Dela denna sida