Stena Metallkoncernen har gett ut sin första gröna obligation

2018-05-30

Grön obligation

Intresset från investerare var stort när Stena Metallkoncernen gav ut sin första gröna obligation den 23:e maj. Beloppet var 800 miljoner kronor och löptiden fem år. Pengarna är öronmärkta för hållbara investeringar i Stena Nordic Recycling Center, en av Europas absolut främsta och mest effektiva återvinningsanläggningar där bland annat bilar kan återvinnas upp till 95%.

Det är första gången som Stena Metallkoncernen ger ut en grön företagsobligation. Syftet är att finansiera och refinansiera nya återvinningsprocesser i Stena Nordic Recycling Center. Anläggningen som ligger i Halmstad invigdes för två år sedan. Här finns avancerad teknik och processer för återvinning av bl.a. bilar, datorer och annan elektronik. Ny teknik installeras löpande för att följa med industrins snabba utveckling och för att möta kundernas krav på att återvinna så mycket material som möjligt men även reducera deponiandelen ur uttjänta produkter.  

– Stena Nordic Recycling Center är en unik anläggning där vi samlar teknik och kunskap för att stärka vår egen och våra kunders roll i den cirkulära ekonomin. Tillsammans bidrar vi hela tiden med att återföra mer råvaror av hög kvalitet som används i tillverkningen av nya produkter runt om i världen. Vi levererar idag cirka 130 000 ton återvunna metaller per år från anläggningen. Nästa stora steg är att vi inom kort ska börja återvinna en ren plastråvara som fullt ut kan ersätta ny plast som tillverkats av olja, säger Kristofer Sundsgård, VD Stena Recycling AB.

Det gröna ramverket enligt Green Bonds Principles utformades i samarbete med Handelsbanken. Villkoren har granskats av det oberoende analysinstitutet Cicero som sätter det högsta betyget - ”Dark Green”. Dark Green ges till projekt och lösningar som lever upp till den långsiktiga visionen för en framtid med låga koldioxidutsläpp och stor hänsyn till klimatet.

– Det är många investerare som har en grön och hållbar profil och som därför attraheras av den här typen av hållbara investeringar. Det är glädjande att vi med den här obligationen uppfyller ett behov och breddar vår investerarbas, säger Peter Gustafsson, VD på Stena Metall Finans som ansvarar för Stena Metallkoncernens finansiering.

 

Fler än 35 investerare var med i transaktionen. Bland annat deltog följande investerare:

Agenta Investment AB
Alfred Berg Kapitalförvaltning AS
Case AM
Cicero Fonder
Erik Penser AB
Svenska hus
Handelsbanken Private Banking
Humle Kapitalförvaltning
IKC Fonder
Kalmar Läns Pensionskassa
Lannebo Fonder
Länsförsäkringar Västernorrland
Naventi Fonder
Quesada Kapitalförvaltning
Simplicity AB
Spiltan Fonder
Swedbank Robur
Varma Mutual Pension Insurance Co
Evli Fund Management Company Ltd

Dela denna sida

För mer information, kontakta

Peter Gustafsson, VD Stena Metall Finans
010 445 20 12

Måns Palmgren, Head of Corporate Governance
010 445 22 33

Fredrik Pettersson, VD Stena Recycling AB
010 445 80 10

Gröna obligationer

Stena Metallkoncernen har emitterat två gröna obligationer med tillhörande gröna ramverk. Både är rankade ”Dark Green” av det oberoende analysinstitutet Cicero.

Läs mer