Stena Metalls gröna obligation utses till ”Best Practice”

2022-10-03

1280x400_CompQual80.jpg

I 2022 års globala marknadsrapport för gröna obligationer nämner analysinstitutet Cicero Stena Metallkoncernens senaste gröna obligation som ett exempel på ”Best Practice”. Stena Metall uppmärksammas för sina lösningar inom effektiv resurshantering och cirkularitet.

Efterfrågan på gröna investeringsmöjligheter ökar stadigt. Men fler valmöjligheter kan göra det svårare för investerare att bedöma i vilken utsträckning en specifik obligation och dess ramverk bidrar till klimatomställningen. Analysinstitutet Cicero tillhandahåller oberoende, forskningsbaserade utvärderingar av gröna investeringar och har sedan tidigare gjort en utvärdering av de två gröna obligationer som Stena Metall hittills har gett ut.

Stena Metallkoncernens första gröna obligation gavs ut 2018 till ett värde av 800 miljoner kronor. Värdet av den andra obligationen, som gavs ut 2022, uppgår till 1 miljard kronor.  

Båda obligationerna fick betyget ”Dark Green”, vilket är högsta möjliga betyg. De olika nyanserna av grönt symboliserar i vilken utsträckning investeringar och organisationer bidrar till minskade koldioxidutsläpp och en mer klimatneutral framtid.

Varje år publicerar Cicero även en marknadsrapport som bland annat utser ”Best Practice” och som fungerar som en guide för investerare. I 2022 års rapport utses Stena Metallkoncernens senaste gröna obligation till ”Best Practice” i kategorin avfall och cirkulära tjänster. Rapporten lyfter behovet av att implementera cirkulära lösningar inom avfallshantering för att minska klimatpåverkan.

Anna_Sundell_CompQual80.jpg

Anna Sundell är Stena Metalls hållbarhetschef

−Våra gröna obligationer, med en total investeringsvolym på 1,8 miljarder kronor, är öronmärkta till att finansiera projekt inom Stena Metallkoncernen som bidrar till cirkulära processer. Utvinning och bearbetning av råmaterial står för ungefär 50 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. För att vi ska lyckas i vår strävan mot en mer hållbar framtid är omställningen från linjära produktionsmodeller till en cirkulär ekonomi en mycket viktig pusselbit. Det är vår ambition på Stena Metall att tillsammans med våra kunder vara en drivande kraft och Ieda den omställningen, säger Anna Sundell, Stena Metalls hållbarhetschef.  

Mer information om Stena Metallkoncernens gröna obligationer: Gröna obligationer | Stena Metall

Dela denna sida