Stena Nordic Recycling Center – årets avfallsbehandlare

2018-01-30

stena-nordic-recycling-center-vinner-pris-960x300_CompQual80.png

Anläggningen Stena Nordic Recycling Center tog hem priset som Årets avfallsbehandlare vid Återvinningsgalan som arrangerades på Berns i Stockholm den 25 januari.

I konkurrens med Suez Recycling och Carl F blev det till slut jätteanläggningen utanför Halmstad som knep priset. Den nya anläggningen delas av Stena Recycling och Stena Technoworld som båda bedriver mycket avancerade återvinningsprocesser på platsen.

Motiveringen lyder:

"Med nyutvecklade automatiserade processer baserade på den senaste tekniken, kan Stena Nordic Recycling Center i Halmstad separera materialen i den svårsorterade rest som uppstår vid återvinning av komplexa produkter, såsom till exempel bilar. Det handlar som stora mängder material som nu materialåtervinnas istället för att hamna på deponi eller förbrännas. Alla processer sker inomhus i en anläggning som i storlek motsvarar åttio fotbollsplaner."

– Kul och hedrande att vår stora investering och satsning uppmärksammas. Det är få som kan tävla mot Stena Nordic Recycling Center med tanke på de innovativa lösningar och processer som vi byggt upp och kommer att etablera där, säger Kristofer Sundsgård, VD Stena Recycling AB.

Det här priset är ett tydligt kvitto på att våra investeringar för att ta hand om elektronikavfall effektivt och få fram ännu mer metaller och plaster i Halmstad är något kunder och myndigheter uppskattar, säger Martin Alehem, Regionchef Norden Stena Technoworld.

Priset delades ut av Åsa Romson, IVL Svenska Miljöinstitutet. Representanter från båda bolagen var på plats för att ta emot priset.

Återvinningsgalan arrangeras av tidskriften Recycling i samarbete med branschorganisationerna Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna och det var i år för nionde gången.

Dela denna sida

Återvinning

Stena Recycling skapar varje år stora värden genom kundanpassad återvinning av 5 miljoner avfall från industrin och övriga samhället.

Läs mer

Elektronikåtervinning

Genom att återvinna och återanvända elektronik driver Stena Technoworld på utvecklingen för en klok resurshantering och cirkulär ekonomi.

Läs mer