Stena Oil expanderar i samarbete med Frederikshavns Hamn

2018-05-04

Stena Oil expanderar i samarbete med Frederikshavns Hamn

Stena Oil har tecknat avtal om en helt ny terminal för marina bränslen med Frederikshavns Hamn. Anläggningen blir helt anpassad för det nya svaveldirektivet 2020 och placeringen blir optimal med kort avstånd till marknaden. Oljeterminalen blir den största i sitt slag i Skandinavien med en kapacitet på 75 000 kubikmeter.

– Vi är väldigt glada att vi nu kan utveckla vår verksamhet med en anläggning i Frederikshavn. Här får vi en toppmodern terminal som byggs för att hantera alla olika typer av bränslen som krävs när IMO:s nya globala svaveldirektiv träder i kraft 2020. I kombination med vår nuvarande terminal i Göteborg får vi ett upplägg som gör att vi kan serva våra kunder ännu bättre. Vi investerar också i ett nytt bunkerfartyg och är redo att möta våra kunders nya behov på bästa sätt enligt de radikalt nya förutsättningarna som kommer gälla från 2020, säger Jonas Person, VD Stena Oil.

Den nya terminalen blir möjlig tack vare en stor satsning som gjorts de senaste åren för att bygga ut och utveckla hamnen i Frederikshavn. Terminalen byggs i en helt nyanlagd del i den yttre delen av hamnen. Här får Stena Oil exklusiv tillgång till en 300 meter lång kaj med ett djupgående för fartyg på upp till 14 meter. Det betyder att man kommer kunna lossa inkommande produkter från stora fartyg samtidigt som bunkerfartyg ligger inne för lastning av bränsle som ska levereras till kund.

– Effektiviteten kommer öka avsevärt vilket gör oss mer flexibla och snabba i våra leveranser av bränsle ut till fartyg i Skagerrak och Kattegatt. Placeringen i Frederikshavn betyder också att vi kortar avståndet till området där de flesta bunkringarna sker. Det ger förstås också en bränslebesparing och mindre utsläpp per leverans som vi gör.

 

Miljöberedskap flyttar med Stena Oil till Frederikshavn

En av tankarna på terminalen avsätts för mottagning av slops (tvättvatten från rengöring av oljetankar), vilket också betyder hög servicegrad för kunderna. Flera tjänster kan genomföras – med ett minimum av transporter och ställtid. Samma båt som levererar bränsle kan ta med sig slops på vägen tillbaka in till terminalen där det pumpas upp i tanken för att sedan renas i en miljöriktig process. Hanteringen av slops i land sker i samarbete med systerföretaget Stena Recycling A/S.

Den nya terminalen kommer också bli ny bas för Stena Oils uppdrag för EMSA (European Maritime Safety Agency). Stena Oil har i ett samarbete med EMSA åtagit sig att på kort tid kunna ställa upp med fartyg och utrustning för sanering vid oljeutsläpp i de skandinaviska farvattnen. Med utrustningen placerad i Frederikshavn kan man vara snabbare på plats vid utryckning i de hårt trafikerade vattnen i Skagerrak. 

– På det hela taget innebär vår nya terminal i Frederikshavn en väldigt positiv utveckling för oss och våra kunder. Frederikshavn har ett mycket gynnsamt läge som lagringsplats och kommer förstärka logistiken i området som är norra Europas ledande plats för bunkring av internationell sjöfart. Vi är beredda att möta kraven på reducerat svavelinnehåll i bränslet med snabb service och effektiva logistiklösningar. Terminalen blir den största i sitt slag i Skandinavien, med en kapacitet på 75 000 kubikmeter. Med 300 meter exklusiv kaj och full flexibilitet att hantera alla kvaliteter av marina bränslen – samt slops och sludge – får Stena Oil en kostnadseffektiv terminal med högt ställda krav på säkerhet, säger Jonas Persson.

 

Frederikshavns Hamn: 38 000 kvadratmeter till Stena Oil och Skandinaviens största bunkerterminal

Frederikshavns Hamn, som snart inviger den första etappen av utbyggnaden av hamnen, har nyligen offentliggjort kontraktet för etapp två för att kunna möta efterfrågan på yta i hamnen. Att hyra ut 38 000 kvadratmeter till Stena Oil, betyder att man får in en verksamhet som kan skapa ytterligare omsättning för hamnen.

– Vi är stolta över att Stena Oil väljer att placera sin nya terminal i Frederikshavn. Det har stor betydelse för all marin verksamhet här på orten. Avtalen som vi har skrivit i samband med hamnutbyggnaden betyder att vi nu har nått det strategiska målet för 2021 både vad gäller verksamheter och ekonomin. Vi har snart hyrt ut all yta i etapp 1, och i etapp 2, som inkluderar 400 meter kaj och muddring från 11 till 14 meters djup, får vi ytterligare 150 000 kvadratmeter yta, säger Mikkel Seedorff Sørensen, VD Frederikshavns Hamn.

Etapp 2-utbyggnaden är klar i början av 2019 och betyder att Frederikshavns Hamn då har en total yta på 950 000 kvadratmeter.

 

Frederikshavns Kommun hälsar en ny internationell verksamhet välkommen

Frederikshavns Hamn är en av Frederikshavns tillväxtmotorer. 5 500 arbetstillfällen är kopplade till hamnen, och totalt står de för 30 procent av kommunens skatteintäkter. Nyheten om att ännu en internationell aktör etablerar sig i hamnen mottas med glädje i kommunen:

– Att det går bra för hamnen har stor betydelse för kommunen och vi hälsar Stena Oil välkomna. Kommunens uppdrag är att göra investeringar som pekar framåt, det är med den utgångspunkten som vi har lagt planen för hamnen. Frederikshavns Hamn har analyserat marknaden och sett att det finns möjligheter för tillväxt som nu realiseras. Vi siktar högt och hamnen får en storlek som gör det möjligt att konkurrera på internationell nivå, säger Birgit S. Hansen, borgmästare Frederikshavns kommun.

Dela denna sida

Ladda ner pressbild

Pressbild (extern länk)

 

För mer information, kontakta

Jonas Persson, VD Stena Oil +46 (0)70 775 22 66

Birgit S. Hansen, borgmästare Frederikshavns kommun, + 45 2916 3039

Mikkel Seedorff Sørensen, VD, Frederikshavn Havn, +45 4062 6005

 

Besök stenaoil.com