Stena Recycling Oy förvärvar Encore Environmental Services i Finland

2022-06-29

Encore Environmental Services _1280x400_CompQual80.jpg

Stena Recycling Oy har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i finska Encore Environmental Services (Encore Ympäristöpalvelut Oy). Förvärvet gör det möjligt för företaget att erbjuda sina kunder ett bredare utbud av tjänster.

Förvärvet kommer ungefär att fördubbla Stena Recyclings verksamhet inom återvinningssektorn i Finland. I övriga Norden är Stena Recycling redan en av de största aktörerna inom återvinningssektorn och en pionjär inom cirkulär ekonomi.

- Stena Recyclings och Encore Environmental Services verksamheter kompletterar varandra perfekt och båda företagen har lång erfarenhet inom branschen. Transaktionen kommer att göra det möjligt för oss att gemensamt erbjuda våra kunder ett ännu bredare utbud av cirkulär expertis och cirkulära tjänster. Stena Recycling har gedigen erfarenhet av metallåtervinning och Encore av bland annat fiberåtervinning och pallar, säger Olli Kellokumpu, VD för Stena Recycling Oy.

Stena Recycling erbjuder för närvarande en rad cirkulära tjänster och återvinner metaller, elektrisk och elektronisk utrustning, farligt avfall och uttjänta fordon i Finland.

Encore Environmental Services har en stark bakgrund inom insamling och återvinning av papper och har praktiskt taget lärt finländarna hur man återvinner papper. Under årens lopp har verksamheten utvidgats till att inte bara omfatta insamling av papper, utan även ett brett utbud av cirkulära lösningar och återvinningslösningar för olika avfallsfraktioner, sekretesstjänster, lastpallar och bränslen för energiproducenter.

- Encore Environmental Services befinner sig i ett utmärkt ekonomiskt läge. Efterfrågan på cirkulära tjänster ökar och den expertis som ägarbytet medför kommer att stödja utvecklingen av verksamheten i en föränderlig miljö, säger Petri Aaltonen, vd för Encore Environmental Services.

Förvärvet ska godkännas av den finska konkurrens- och konsumentmyndigheten och beräknas kunna genomföras i början av september.

Encore Environmental Services dotterbolag Hämeen Kuljetuspiste och dess fusionerade dotterbolag Kuljetus J. Niemeläinen samt Encore Regional Services ingår i transaktionen. Encore Ympäristöpalvelut har förvärvat minoritetsandelarna i Encore Aluepalvelu.

 

Stena Recycling Oy

Stena Recycling är en del av Stena Metall-koncernen, ett svenskt familjeägt företag som grundades 1939. Stena Metall har sju affärsområden och mer än 200 verksamhetsställen i nio länder. Stena Recycling återvinner 6 miljoner ton avfall och uttjänta produkter varje år och förser industrin med högkvalitativa råvaror. I Finland samlar Stena Recycling in och återvinner bland annat metaller, elektriskt och elektroniskt avfall, farligt avfall och uttjänta fordon. Företaget är verksamt på 15 platser i Finland, har en årlig omsättning på cirka 100 miljoner euro och sysselsätter för närvarande över 150 anställda. www.stenarecycling.fi.

 

Encore Environmental Services

Encore Environmental Services grundades 1943. Företaget var länge verksamt under namnet Paperinkeräys och lärde som miljöpionjär finländarna att återvinna papper på 1940-talet. I dag stöder Encore sina kunder i en rationell användning av naturresurser i enlighet med principerna för den cirkulära ekonomin. Företagets expertis hjälper till exempel kunderna att öka återvinningsgraden av sina material, minska avfallet och minimera avfallshanteringens miljöpåverkan, inklusive deras koldioxidavtryck. Företaget är verksamt på 37 platser i sina egna och partnerenheter, med en omsättning på cirka 80 miljoner euro 2021 och cirka 220 anställda. läs mer www.encorepalvelut.fi.

Dela denna sida

 

För mer information:

Olli Kellokumpu, VD
Stena Recycling Oy
tfn 050 354 1189
olli.kellokumpu@stenarecycling.fi

Petri Aaltonen, VD
Encore Ympäristöpalvelut Oy
tfn 040 750 9797
petri.aaltonen@encorepalvelut.fi