Stena Stål har tecknat avtal om att förvärva Gujab AB

2016-05-04

Stena Stål har tecknat avtal om förvärv av Gujab AB, ett företag specialiserat på tunn- och bandplåt. Förvärvet innebär att Stena Stål fördubblar sin volym i Steel Service Center-sektorn och stärker sin position som en av de ledande leverantörerna av tunn- och bandplåt för den svenska marknaden. Affären förutsätter godkännande av Konkurrensverket.

– Det här är ett viktigt steg som gör oss till en av landets främsta tunnplåtsexperter. Gujabs verksamhet blir ett väldigt bra komplement till vår befintliga verksamhet i det här segmentet, säger Stena Ståls VD Henrik Forsmark.

Försäljning av tunn- och bandplåt står för cirka hälften av den totala omsättningen på den svenska stålmarknaden. Förvärvet av Gujab betyder att Stena Ståls kunder nu får tillgång till både ett bredare och djupare sortiment samt större produktionskapacitet. Gujabs långvariga samarbete med Heinz Nilssons Plåtbearbetning i Osby blir ett utmärkt komplement till Stena Ståls befintliga produktionsanläggning i Storfors.

– Vi blir en mer komplett leverantör med ännu bättre geografisk spridning än tidigare. Vi får helt nya möjligheter att leverera fler produkter till industrin. Transporterna blir effektivare och leveranserna kommer att gå snabbare. Det tror vi uppskattas av våra kunder, säger Peter Svärdegård, Stena Ståls chef för Tunn- och bandplåt.

Gujab AB grundades 1970 och har på ett framgångsrikt sätt byggt upp en stark position på marknaden. Stena Stål och Gujabs affärer kommer successivt att integreras med nuvarande personal. Gujabs VD Lars Wester kommer att arbeta kvar i bolaget.

– Det blir en perfekt lösning när två långsiktiga och familjeägda stålbolag kombineras utifrån fokus på våra kunder med effektiva arbetsmetoder, säger Lars Wester.

Stena Stål
Stena Stål AB är en rikstäckande stålleverantör med ett brett sortiment av stålprodukter som balk, stång, rör, armering, plåt, rostfritt, aluminium, verktygsstål och legerat konstruktionsstål. Stena Stål finns på ett tjugotal platser i Sverige samt i norska Moss. Vi är en del av Stenasfären och ingår i Stena Metallkoncernen, som bedriver verksamhet på omkring 220 platser i 10 länder.

Dela denna sida

Mer information

Henrik Forsmark
VD Stena Stål
Tel: 010-445 30 01

Peter Svärdegård
Chef för Tunn-Bandplåt och SSC
Tel: 010-445 30 06